Bert Snoek: Kritisch

Telkens als er verkiezingen in aantocht zijn, komen de twijfels in mij op. Niet dat ik er van afzie om te gaan stemmen. Nee, zeker niet ! Van dat grondrecht maak ik 100% gebruik. Zeker weten. Maar de twijfel bestaat uit het gegeven dat ik eigenlijk de diepte in moet. Want welke partij sluit nu toch het beste aan bij mijn denkbeelden en welke partij heeft het de afgelopen periode voor mij en mijn directe omgeving eigenlijk ?goed? gedaan ?
Dat dwingt tot nadenken.
Die 1e  vraag is overigens eenvoudig te beantwoorden. Na een zeer kortstondige vrijage met de vroegere PSP, heb ik al jarenlang absoluut geen moeite met het vinden van de juiste partij. Zowel landelijk als locaal is dat de VVD.
Maar die 2e vraag.
Die is toch wel lastiger. Want hoe meet je de resultaten ?
Want politiek is enerzijds heel opportunistisch en anderzijds veel en gedegen praat-, vergader- en burowerk. Er zijn diverse zaken die een lange adem nodig hebben. Over het brede terrein zie je als individu nooit precies de resultaten. Tenminste niet zo direct en veelal beleefde ik de verkiezingen toch enigszins afstandelijk en oppervlakkig.
Maar ik ben gegrepen met name door en voor de locale politiek. En dan kom je er natuurlijk veel dichter bij te staan. Niet in de laatste plaats door de zware dossiers zoals bijvoorbeeld de Peperhof, de bestuurscrisis en Schelluinen-West.
Maar ook door (kleinere) moties zoals over het vrijwilligerswerk (leges/GGNZ-kosten), de leefbaarheidonderzoeken en onze motie om verdere samenwerking te zoeken met buurgemeenten.
En wat te denken van rioleringswerkzaamheden, verbouwingen aan scholen, voorzieningen in de kernen, subsidies aan verenigingen, peuterspeelzaalwerk  en?.en?..en?.
Het locale bestuur heeft heel veel invloed op de dagelijkse gang van zaken in onze kernen. Dat realiseer ik mij nu pas echt ! Naief ? Onwetenheid ? Eigenlijk is dat niet van belang. Locaal bestuur doet er wel degelijk toe. DAAROM is het van belang dat het liberalisme vaste grond onder voeten houdt, zeker in de gemeente. 

Dit stukje gaat over ?kritisch zijn?
Het gaat er eigenlijk om of  wij kritisch mogen en moeten zijn op onze fractie.
Hoe hebben Gerrie, Peter, Cees en Henk het in de afgelopen 4 jaren namens de VVD gedaan ?
Hebben wij onze beloften van 2002 ingevuld ? In de wetenschap dat ons nieuwe verkiezingsprogramma weliswaar volledig is geactualiseerd  en op onderdelen is aangepast, staan de hoofdlijnen muurvast. Dus is het programma niet de meetlat maar ook het optreden als vertegenwoordiger van de partij in de gemeenteraad.
En dan luidt mijn oordeel:  gewoon goed.
Natuurlijk is er op bepaalde dossiers kritiek te leveren.
Maar zeker nu ik al weer geruime tijd meeloop in de Raadsadviescommisie en krachtenverhouding ten stadhuize (beter) ken, constateer ik dat zij in ons gedachtengoed hun krachten prima aanwenden. Daarbij staat de integriteit als raadslid heel hoog in het vaandel.
In vele dossiers hebben zij hun steentje bijgedragen en in vele gevallen is het viermanschap mede bepalend geweest voor de genomen beslissing.
Het is belangrijk dat je stelling neemt. Zo handelen zij.
Dat in een democratie niet altijd jouw wens kan worden ingevuld, is echter wel een feit.

Kort en goed.
Ook nu kan ik weer gerust op mijn partij gaan stemmen. Dat doet u toch ook ?
Bert Snoek                                                                               07-02-2006

 

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap