Welkom op de website van VVD-Giessenlanden

 


Giessenlanden vitaal: samenwerken tot in de kern!

“Politiek is iets van ons allen. Een mening hebben is prima, maar meedoen is nog leuker”

"Vrije mensen kunnen zelf bepalen hoe ze willen leven. Daar hoort ook het zelf dragen van verantwoordelijkheid bij. De VVD bestaat uit mensen die niet alleen VVD stemmen, maar ook het liberalisme op de een of andere manier sterk willen maken. Als u wilt, kunt u daar ook bij horen. Eenvoudig weg door lid te worden."
Wilt u lid worden? Stuur dan een bericht naar info@vvdgiessenlanden.nl  of neem contact op met de secretaris van VVD-Giessenlanden, tel. (0183) 589088.
* Zie ook de informatie - in de bovenbalk - onder het kopje ‘lid worden’ *

 * In de oranje balk kunt u onder 'Nieuws' meer berichten/standpunten, per dossier, lezen *


Laatste nieuws

Uitnodiging Najaarsledenvergadering en advies van het bestuur

van het Bestuur; geplaatst op donderdag 27 oktober 2016 door Bestuur

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze ledenvergadering op woensdag 9 november 2016 in zalencentrum “Het Bruisend Hart” te Hoornaar. Aanvang: 20.00 uur.

Lees meer

Recycling plastic begint bij de kwaliteit van het aanbod

Dossier Duurzaam & Energie; geplaatst op donderdag 20 oktober 2016

Diverse media hebben afgelopen week kritische berichten geuit over de recycling van plastic verpakkingen. Nederland haalde in 2014 echter een officieel gerapporteerd recyclingpercentage van 50% en doet het daarmee juist erg goed. Echter een melkpak met daarin een zakje, pakje of blikje komt niet door de herkenning van de installatie en komt nu inderdaad in de container om te verbranden.

Lees meer

Raadsvoorstel 2016-75 Principebesluit Herindeling Giessenlanden/Molenwaard

Fractie in actie; geplaatst op dinsdag 4 oktober 2016 door Fractievoorzitter

Wij hebben vanavond een opiniërende raadsvergadering. Een paar kilometer verderop westelijk heeft de raad van Molenwaard een vergelijkbare vergadering. Een vergadering die inzicht moet geven in de overwegingen en voorlopige standpunten van de verschillende fracties over het onderhavige raadsvoorstel. Een belangrijk voorstel en besluit, waarschijnlijk het belangrijkste in de historie van Giessenlanden.

Lees meer

Uitnodiging voor arenadebat omgevingsvisie

Giessenlandse politiek; geplaatst op dinsdag 6 september 2016

Het eerste arenadebat is een discussiebijeenkomst waarbij u van harte welkom bent. Deze vindt plaats op 13 september van 19.00 – 22.00 uur in zalencentrum ’t Bruisend Hart, Dirk IV-plein in Hoornaar. Komt u ook?

Lees meer

Mark Rutte voorgedragen als lijsttrekker

VERKIEZINGEN; geplaatst op dinsdag 30 augustus 2016

Het Hoofdbestuur heeft Mark Rutte voorgedragen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017.

 

Lees meer

Teus van Houwelingen, Duurzaam Giessenlanden

Dossier Duurzaam & Energie; geplaatst op woensdag 24 augustus 2016

De gemeenteraad van Giessenlanden is duidelijk: we willen een duurzame gemeente zijn! Dan hebben we het over energie en grondstoffen, maar ook over zorg voor alles wat groeit en bloeit, en maatschappelijke rechtvaardigheid.

Lees meer

Van Exit naar Be Connected: Den Haag, herontwerp de democratie

Mening(en) van; geplaatst op maandag 15 augustus 2016

De signalen van onvrede over de politiek en politieke partijen zijn veelvuldig. Kijk naar de vertrouwenscijfers, of naar de uitslag van het recente Oekraïne-referendum. Tegelijkertijd blijkt uit het recente Brexit-referendum zonneklaar dat ‘nee zeggen’ geen eindpunt hoeft te betekenen.

Lees meer

Minister aan zet in herindelingsprocedure Vijfheerenlanden

Regionale politiek; geplaatst op donderdag 7 juli 2016

De leden van de IPC zijn het niet eens geworden over de provinciekeuze die gekoppeld is aan deze herindeling. Om uit deze impasse te komen heeft de IPC in goed overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) besloten om de minister te vragen een procesinterventie in de herindelingsprocedure te doen. 

Lees meer

VVD, Beschouwingen Kadernota 2017 Gemeente Giessenlanden

Fractie in actie; geplaatst op vrijdag 24 juni 2016

De beschouwingen van de VVD fractie kent als werktitel

'Ondernemend, burgergericht en samenredzaam'

Lees meer

Teus van Houwelingen, over duurzaam slopen

Dossier Milieu & Groen; geplaatst op zaterdag 18 juni 2016

Naast duurzaam bouwen moeten we ook aandacht besteden aan duurzaam slopen. Dus zó dat er geen schadelijke stoffen vrijkomen, en de materialen maximaal hergebruikt kunnen worden. Daarom is de voormalige openbare basisschool in Noordeloos duurzaam gesloopt.

Lees meer

Uitkomsten enquête is basis voor gespreksavonden Giessenlanden

Dossier Samenwerken; geplaatst op zaterdag 11 juni 2016

In de afgelopen weken konden inwoners van Giessenlanden en Molenwaard deelnemen aan een digitale raadpleging rond de centrale vraag “Levert een fusie tussen beide gemeenten een meerwaarde op?” De reacties van de respondenten worden benut voor de invulling van de gespreksavonden die in juni en juli plaatsvinden

Lees meer

Gemeente Hardinxveld-Giessendam op rooftocht

Dossier Samenwerken; geplaatst op zaterdag 30 april 2016

Hardinxveld-Giessendam zocht geld om de wateroverlast langs de Nieuweweg op te kunnen lossen. Ze besloten de precariobelasting fors te  verhogen, wat betekent dat heel de regio meebetaalt.

Lees meer

Een sterke economie maakt het leven van mensen prettiger

Provinciale politiek; geplaatst op woensdag 27 april 2016

Economische kansen liggen er vaak in regionale samenwerking. Dat gaat in ons deel van het land nog niet altijd even goed. De Randstad met omliggende regio blijft achter bij de Europese concurrenten. Daarom wil de VVD dat provincies en gemeenten slimmer samenwerken.

Lees meer

VVD: de overstap tussen auto en fiets moet makkelijker

Provinciale politiek; geplaatst op dinsdag 26 april 2016

Het moet gemakkelijker worden om deels met de auto en deels met de fiets naar je werk te gaan. Dat vindt de VVD in Zuid-Holland. De liberalen kregen in Provinciale Staten unanieme steun voor het plan om overstapplaatsen met parkeerplaatsen én fietsenstallingen te creëren.

Lees meer

Gemeente Giessenlanden ontwikkelt omgevingsvisie met samenleving

Giessenlandse politiek; geplaatst op donderdag 21 april 2016

De gemeente Giessenlanden is gestart met het ontwikkelen van een omgevingsvisie. Deze visie beschrijft de gewenste toekomst van de woon, werk en leefomgeving van onze dorpen en het buitengebied.

Lees meer

Volgende week woensdag is het zover: het referendum

Landelijke politiek; geplaatst op zaterdag 2 april 2016

U krijgt in uw omgeving vast veel vragen hierover. En waarschijnlijk heeft u zelf ook vragen over de inhoud van het referendum. Ons standpunt is glashelder: wij zijn voor. Hieronder leest u waarom.
 

Lees meer

Woonzorgproject Giessenburg

Dossier Giessenburg; geplaatst op zondag 27 maart 2016

Omnivera GWZ heeft een aangepast en verbeterd schetsplan voorgelegd voor woonzorgproject ‘De Groene Wei’ in Giessenburg. Dit alles heeft te maken met de gewijzigde wetgeving voor de corporaties.

Lees meer

Alzheimertrefpunt van start in Giessenlanden

Dossier Wmo & Zorg; geplaatst op zaterdag 26 maart 2016

Op 26 mei vindt in De Zes Molens de eerste bijeenkomst plaats van het Alzheimertrefpunt in Giessenlanden. Het trefpunt is opgezet in het kader van de inzet van Giessenlanden voor een dementievriendelijke gemeente.

Lees meer

Ambulancedienst en HAP's leggen werkafspraken vast

Dossier Wmo & Zorg; geplaatst op dinsdag 23 februari 2016

Ambulancezorg en huisartsenzorg grenzen nauw aan elkaar en overlappen elkaar deels. Het is daarom belangrijk dat de zorgverleners goed van elkaar weten wie wat doet, waar ieders verantwoordelijkheid begint en eindigt en hoe ze patiënten aan elkaar overdragen.

Lees meer

Reactie op vraag Ad van Duin over Hartveilig Wonen

Dossier Wmo & Zorg; geplaatst op zaterdag 20 februari 2016

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst over het Waardje in Arkel heb ik enkele mensen van de EHBO uit Arkel gesproken over het project HartveiligWonen. Men was hier, op z'n zachts uitgedrukt, niet mee ingenomen, daar de EHBO afdelingen in Giessenlanden niet betrokken zouden zijn geweest bij de voorbereiding van het gekozen systeem!

Lees meer

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2016 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap