VVD team klaar voor de start

Het VVD-team voor 2006-2010 klaar voor de start

 

Het team van de locale partij VVD- Giessenlanden dat klaar staat om na 7 maart 2006 aan het werk te gaan in de gemeenteraad van onze gemeente. Hieronder vertellen de zes kandidaten in het kort iets over zichzelf

 

Jan de Groot (60), getrouwd en vader van twee zoons.
 
Sinds 2003 lid van Provinciale Staten. Van maart 2002 tot januari 2004 lid van de gemeenteraad Giessenlanden. In de jaren 1978 tot 1986 lid van de gemeenteraad van Giessenburg.

 

Voorzitter van Fokveedag Boerenlandfeest en voorzitter van het streekcentrum Liesvelt.  De laatste tien  jaar veel ervaring opgedaan als fulltime bestuurder van allerlei organisaties.

 

Deze ervaring wil ik graag inzetten voor onze Giessenlandse gemeenschap. De bestuurlijke rust moet terug keren. Onze prachtige gemeente is me die inzet ten volle waard!

 

Gerrie  den Braven-Naaktgeboren (58) jaar.

 

Al 35 jaar getrouwd en moeder van twee kinderen; sinds kort oma van kleinzoon Kasper.
 
Actief op diverse terreinen in het verenigingsleven en met vrijwilligerswerk. Vele jaren werkzaam bij de Rabobank op het kantoor in Arkel.

 

Bijna 20 jaar lid van de gemeenteraad, sinds 1994 van Giessenlanden en voor de herindeling van Hoogblokland.

 

Ik wil me met gezond boerenverstand heel graag inzetten voor de mooie gemeente Giessenlanden en haar inwoners.

Henk Bovekerk (64), oud-journalist, sinds 2004 in de Vut en lid van de gemeenteraad.
 Lid van het dagelijks bestuur (secretaris) van de Molenstichting in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden; secretaris van een charitatieve instelling en belast met voorlichting + PR van Fokveedag Boerenlandfeest. Vervulde veel functies in de voetbalwereld. Gehuwd en vader van vier studerende kinderen.

 

Ik wil me de komende vier jaar inzetten voor de harmonieuze samenleving van Giessenlanden en voor de prettige leefbaarheid in de zeven kernen

 

Bert Snoek (49), getrouwd en vader van een zoon en twee dochters.
 Werkzaam bij Financiën (belastingdienst) in de automatisering. Veelal in projectvorm zoals Rekeningrijden en Toeslagen.  Deed en doet veel vrijwilligerswerk als voorzitter, begeleider of penningmeester van de voetbal- en gymnastiekvereniging, de peuterspeelzalen, de ouderraad - en medezeggenschapsraad van de basisschool.
Ik wil me inzetten om de politiek dichter bij de mensen te brengen en te zorgen voor een prettige - en bovenal veilige leefomgeving
in de kernen van Giessenlanden.

 

Bert Schouten (45), getrouwd, vader van vier dochters.
 Directeur- eigenaar van automobielbedrijven in de Alblasserwaard. Lid van de raadsadviescommissie voor de VVD en van diverse commissies zoals Sales en Marketing voor de Toyota dealervereniging.

Ik wens voor Giessenlanden dat er in de komende periode weer met open vizier en in alle rust bestuurd kan gaan worden.

 

Ad van Duin (56), getrouwd. Sinds 1998 lid van de raadsadviescommissie van de VVD-fractie.
 
Recent met de VUT, was onder andere marketingdeskundige bij Sociale Werkvoorziening in Dordrecht en 20 jaar bestuurslid van de werkgeversorganisatie FME-CWM

 

Ik geniet nog steeds van het rustige platteland en ik wil dit emotioneel en zakelijk ook voor alle andere inwoners blijven borgen.

 

 

 

 

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap