Op weg naar de gemeente 'Alblasserwaard'

Fractie in actie geplaatst op zaterdag 18 februari 2017

Trefwoorden: herindeling

Op weg naar de gemeente ‘Alblasserwaard’
Een korte terugblik op de (voorgenomen) fusie van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard tot nu toe.
 
In 1986 zijn de dorpen Giessenburg, Arkel, Hoogblokland, Schelluinen, Hoornaar, Noordeloos en Giessen-Oudekerk opgegaan in de gemeente Giessenlanden. Elk dorp heeft tot heden nog steeds zijn eigen identiteit kunnen behouden en vormen met elkaar “Buitengewoon….. Giessenlanden”.
 
Meer kwaliteit
Al in 2010 was het geen geheim dat de VVD grotere bestuurlijke eenheden voor zich ziet dan de huidige omvang van gemeenten zoals Giessenlanden. Wij hebben gepleit voor een gemeente met de omvang van de AV-regio (zie eerdere bijdrage). De VVD is nog steeds van mening dat de vorming van één-AV gemeente op termijn een goede zaak is. Argumenten hiervoor zijn de afname van de bestuurlijke drukte, het herstel van de democratische legitimiteit, de hiermee te realiseren besparingen en de versterking van de kwaliteit van de dienstverlening. Op dit moment nemen wij deel  aan veel gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. Bij de vorming van één gemeente AV komen vele regelingen en samenwerkingsverbanden weer onder een democratisch gekozen raad die haar kaderstelling en budgetrecht daadwerkelijk kan uitoefenen. Dat betekent een vermindering van bestuur(ders) en het ambtenarencorps dat zich in lijn hiermee aanpast: minder in aantal, maar nog beter van kwaliteit.
 
Regio met twee gemeenten?
Het advies van de commissie Schutte uit maart 2014 luidde om onze regio AV in twee gemeenten op te delen te weten ‘Vijfheerenlanden’ (Leerdam + Zederik + Vianen) en ‘Alblasserwaard’ (Gorinchem + Hardinxveld-Giessendam + Giessenlanden en met/of zonder Molenwaard). De drie ‘Vijfheerenlanden’ gemeenten zijn voortvarend te werk gegaan en zullen naar verwachting op 1 januari 2019 één gemeente vormen. De provinciekeuze is daar overigens op dit moment een hot item.
 
Enige optie
Voor de ‘Alblasserwaard’-gemeenten verliep het anders. Na een oriënteringsronde besloten Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam te kiezen voor bestuurlijke zelfstandigheid met behoud van de bestaande gemeentegrenzen. Zodoende bleef Giessenlanden alleen over en gezien de vele nieuwe taken is een eigen zelfstandigheid op langere termijn niet houdbaar en niet wenselijk. De gemeente Giessenlanden heeft besloten om Molenwaard als enig overgebleven optie te vragen om de nieuwe gemeente ‘Alblasserwaard’ (voorlopige werknaam) met z’n tweeën vorm te gaan geven. Onze partner Molenwaard is bestuurlijk na de fusie in 2013 van 3 kleine gemeenten (met totaal 13 kernen) een moderne en vooruitstrevende gemeente geworden. Zij heeft nu een nominatie voor de Beste Digitale Gemeente op zak. De vorming van een gemeente ‘Alblasserwaard’ betekent  een krachtige consolidatie van de plattelandsbelangen, de mogelijkheid om de recreatief-toeristische functie te versterken en de borging van de eigenheid voor alle unieke dorpen/kernen.
 
Vooralsnog zelfstandig Gorinchem
De uitkomst van deze bestuurlijke oriëntatie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vastgelegd in een brief. Hierin staat o.a.: Het eindbeeld dat nu voor de middellange termijn staat, omvat de vorming van één gemeente in de Vijfheerenlanden, een fusie tussen Molenwaard en Giessenlanden, een aansluiting van Hardinxveld-Giessendam bij de Drechtsteden en een vooralsnog zelfstandig blijvend Gorinchem”. En afsluitend staat in de brief: “Op middellange termijn verwachten wij dat de gekozen oplossingsrichtingen zullen volstaan. Het lijkt waarschijnlijk dat op de langere termijn inhoudelijke ontwikkelingen in het gebied er toe leiden dat het gesprek tussen de gemeenten wordt hervat.
 
Lonken naar de buren
Na het principebesluit van de herindeling met Molenwaard op 22 november 2016 is reuring ontstaan vanwege een uitspraak van de waarnemend-burgemeester van Gorinchem tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Hij deed hier een toespeling door Arkel van harte welkom te heten bij Gorinchem indien daar overeenstemming bij zowel de inwoners als de raadsleden van Giessenlanden over zou bestaan. Gorinchem heeft echter reeds in een eerder stadium voor de optie van bestuurlijke zelfstandigheid gekozen binnen de huidige gemeentegrenzen en dat standpunt ook altijd uitgedragen. Daarom is de verrassing en ongenoegen over deze uitspraak dan ook groot, omdat deze gedaan zijn nadat de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard besloten hadden om te gaan fuseren.
 
Zorgvuldig democratisch besluit
Het besluit tot de fusie met Molenwaard is gemaakt na een langdurig en zorgvuldig voortraject, waarbij inspraak op vele momenten mogelijk is geweest. Op 30 januari 2017 is het herindelingsontwerp door de beide gemeenteraden aangenomen. Met recht kan gezegd worden dat een zorgvuldig democratisch besluit tot herindeling is genomen.
 
Buitengewoon …. Alblasserwaard
Toekomstbestendig, klantgericht, dichtbij (via de dorpshuizen in combinatie met de service bij de burger thuis of op kantoor) en met de inbreng van het concept van kerngericht werken is het een sterke bestuurlijke combinatie die er voor staat dat de eigenheid en identiteit van alle 20 kernen gewaarborgd blijft. De VVD-Giessenlanden wil van de nieuwe gemeente ‘Alblasserwaard’ net zo’n succes maken als de gemeente Giessenlanden is (geweest), zodat ook voor de nieuwe gemeente sprake is van Buitengewoon…. Alblasserwaard.
 
Fractie VVD-Giessenlanden 18 februari 2017

 

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Op weg naar de gemeente 'Alblasserwaard'' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap