Activiteitenzone Giessenburg en MFC Hoogblokland

Dossier (ver)Bouwen geplaatst op donderdag 18 februari 2016

Trefwoorden: giessenburg, hoogblokland

In maart besluit over plannen Giessenburg en Hoogblokland      

De gemeente Giessenlanden heeft de afgelopen periode met veel betrokken partijen toegewerkt naar plannen voor zowel de Activiteitenzone Giessenburg als het Multifunctioneel centrum in Hoogblokland. De gemeenteraad neemt op 31 maart 2016 een besluit over beide voorstellen. 
 
Activiteitenzone Giessenburg
Samen met de dorpsraad en verenigingen is een plan opgesteld voor de Activiteitenzone Giessenburg. Het college vraagt de raad in te stemmen met het plan en de daarvoor benodigde € 8 miljoen. Er is gekozen voor een onderverdeling tussen sportieve- en recreatieve voorzieningen, waarbij de samenwerking tussen partijen gestimuleerd wordt. Het plan biedt ruimte aan de huidige functies en omvat ook een nieuwe sporthal. Ook lost het een aantal knelpunten op en is gekozen voor gezamenlijke faciliteiten (parkeren, verenigingsgebouw etc.). Het gebied rond de Doetse Kom krijgt een impuls en er ontstaan mogelijkheden voor (nieuwe) activiteiten in het park. Het plan dat nu aan de raad wordt voorgesteld, sluit aan bij het eerder door de dorpsraad opgestelde kernplan Giessenburg. Afhankelijk van de besluitvorming door de raad in maart zal het project in samenwerking met de betrokken partijen verder worden uitgewerkt. Ook zullen dan de definitieve afspraken over onder andere opdrachtgeverschap, zelfwerkzaamheid, planning en budgetten worden vastgelegd met de betrokken verenigingen. 
 
Multifunctioneel centrum Hoogblokland
Een ander investeringsplan dat in maart aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, is het plan voor een nieuw te realiseren Multifunctioneel centrum in Hoogblokland. Het plan biedt ruimte voor: onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, bewegingsonderwijs/sport, culturele/maatschappelijke activiteiten, ontmoeting, (ondersteunende) horeca en bijeenkomsten. Samen met de betrokken partijen, waaronder de christelijke en openbare basisschool en stichting Kindercentra Alblasserwaard, zijn alle wensen en idee├źn uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Het college vraagt de raad in te stemmen met het plan en de daarvoor benodigde 6,9 miljoen. 
 
Investeringsruimte
In 2015 is door de gemeenteraad 38 miljoen euro gereserveerd voor projecten die zijn opgenomen in de investeringslijst van de gemeente. De uitgewerkte plannen worden vervolgens via afzonderlijke raadsvoorstellen aan de gemeenteraad voorgelegd. Bij de uitwerking van de plannen voor de Activiteitenzone Giessenburg en MFC Hoogblokland bleek dat de investering om deze voorzieningen te realiseren hoger liggen dan waar in eerste instantie rekening mee werd gehouden. Aangezien de gemeente wil vasthouden aan de ondergrens van 25 miljoen in de algemene reserve is het noodzakelijk om keuzes te maken. Het college heeft daarom nog een keer kritisch naar de investeringslijst gekeken en stelt voor om bij enkele andere posten het gereserveerde budget te verlagen of te laten vervallen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de post duurzame buitenruimte. Hier was rekening gehouden met de kosten voor herinrichting van het park in Giessenburg. Deze reservering is niet meer nodig omdat de kosten al zijn meegenomen in het plan Activiteitenzone Giessenburg. Andere voorbeelden zijn een financieel technische keuze met betrekking tot de boekwaarde van scholen en keuzes ten aanzien van het oplossen van mogelijke verkeersknelpunten in de toekomst.

 

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Activiteitenzone Giessenburg en MFC Hoogblokland' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap