Meldpunt minder regels

Algemeen geplaatst op zondag 2 maart 2014

Trefwoorden: deregulering

 Minder regels! Regelen we!

De gemeente Giessenlanden start deze week met het ‘Meldpunt minder regels’. Via dit digitale meldpunt kunnen inwoners en ondernemers suggesties doen voor eenvoudigere regels of procedures. Zo hoopt de gemeente op een laagdrempelige manier, ingewikkelde of zelfs overbodige regels op te sporen en op te lossen!
 
Jan de Groot, wethouder Deregulering, “Onnodige bureaucratische rompslomp willen we graag voorkomen. De afgelopen jaren is er al veel gedaan aan het verminderen en/of afschaffen van regels. Door de invoering van dit meldpunt hopen we suggesties en ideeën te verzamelen bij onze inwoners en ondernemers. Als het lukt om regels nog verder te vereenvoudigen of zelfs af te schaffen, dan is het voor alle partijen winst.”
Een voorbeeld van deze zogenaamde deregulering is de vereenvoudiging van de vergunningverlening bij bouwen. Bij de gemeente Giessenlanden kan voor bouwen of verbouwen, naast een reguliere omgevingsvergunning, ook een flitsomgevingsvergunning worden aangevraagd. Mits voldaan aan bepaalde voorwaarden, kan deze al binnen 5 werkdagen worden verleend
 
Suggesties en ideeën
Inwoners met een idee of suggestie hoe een procedure of regel eenvoudiger kan, kunnen deze nu eenvoudig en snel doorgeven. Het ‘Meldpunt minder regels’ is te vinden op www.giessenlanden.nl . Het is ook mogelijk om schriftelijk een melding door te geven aan de gemeente, t.a.v. Meldpunt minder regels, postbus 1, 4223 ZG in Hoornaar.
De gemeente hoopt in de loop van het jaar de successen dankzij dit nieuwe meldpunt bekend te maken. De vijf inzenders met een inbreng waarmee de gemeente concreet regels kan afschaffen of vereenvoudigen worden in het zonnetje gezet!

 

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Meldpunt minder regels' (2)

Antwoord van de fractie op de vraag van P.v.Waardenburg

Peter, je stelde een vraag aan de VVD over de parken in Giessenburg. De VVD is in principe voorstander van het legaliseren van de permanente bewoning. Maar het verminderen van regels is niet hetzelfde als het negeren van bestaande wetten en andere regels. Een wijziging van het bestemmingsplan, voorwaarde voor permanente bewoning, kan alleen maar als de provincie daarmee instemt. En daar zit het probleem. De VVD heeft vorige zomer in een motie aan het college van B&W gevraagd om nog eens heel indringend te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Een rapportage daarvan moeten we nog krijgen, maar de geluiden zijn tot nu toe niet positief: de provincie lijkt bij zijn standpunt te blijven. Wat je daar ook van vindt, dat is op dit moment de realiteit. En om dan te zeggen 'laat maar', daar zijn we ook geen voorstander van. Je maakt je als overheid immers ongeloofwaardig als we het zomaar goed zouden vinden dat bijvoorbeeld iemand met 100 door het dorp rijdt, zijn kinderen niet naar school stuurt en geen cent belasting betaalt. Misschien extreme voorbeelden, maar ook daar zijn er altijd wel mensen die menen dat dat moet kunnen. Terwijl dat nu eenmaal regels zijn die we met elkaar (in een democratisch besluitvormingsproces) hebben afgesproken. Een motie van de VVD om het handhavingsbeleid te herzien (wat te versoepelen) kreeg onvoldoende steun van de andere partijen. Samengevat: Wat de VVD betreft had het zo niet gehoeven, maar tegelijkertijd is de gemeente wel 'de overheid', en respecteren we de regels die daarvoor gelden. En dat betekent dus ook dat er - zoals wettelijk voorgeschreven - wordt opgetreden tegen overtredingen van het bestemmingsplan. Met respect voor mensen en hun belangen, dat graag wel.

Geplaatst door Fractie VVD op woensdag 5 maart 2014

minder regels / deregulering

Ik sta helemaal achter uw adagium: "Minder regels!Regelen we! Om deze uitspraak voor mij geloofwaardig te beschouwen, wil ik u de volgende vraag voorleggen: Hoe staat de VVD in de komende jaren ten opzichte van de permanente bewoning van de zogenaamde (??????????????????????) recreatieparken in de gemeente? In de lokale krant las ik over het door de gemeente in te stellen "Meldpunt minder regels". Als er inderdaad behoefte is aan minder regels, waarom wordt er dan gehandhaafd met gebruik van forse dwangsommen? Graag verneem ik het standpunt van de VVD in deze, zodat ik mijn kiesgedrag daar eventueel op kan afstemmen. Bij voorbaat alvast bedankt voor uw reactie. Met vriendelijke groet, Peter van Waardenburg Giessenburg PS: Menig delinquent van vermogens- of geweldsdelicten komt weg met een sanctie minder dan €20.000. Hier gaat het om een eerste levensbehoefte, een dak boven het hoofd!

Geplaatst door Peter van Waardenburg op maandag 3 maart 2014

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap