VNG, Extra rijksbezuinigingen verwacht

Algemeen geplaatst op zondag 23 september 2012

Trefwoorden: gemeentebegroting, rijksbezuinigingen

Zwaar weer in aantocht

Het financieel tij is ook voor gemeenten ongunstig. En er is meer zwaar weer op komst. Veel gemeenten bereiden zich daar nu al op voor.De meeste colleges hebben de helft van hun periode erop zitten. Bij hun aantreden speelde de economische en financiële crisis al. Maar sindsdien gaat het steeds slechter. De meest recente junicirculaire Gemeentefonds laat de achteruitgang goed zien: in het lopende begrotingsjaar krijgen gemeenten 254 miljoen euro minder uit het Gemeentefonds dan in september vorig jaar werd verwacht. En volgend jaar moeten gemeenten uitgaan van 213 miljoen euro minder dan waarop was gerekend.
Maar er gloort hoop: van 2014 tot en met 2017 groeit de algemene uitkering uit het Gemeentefonds met gemiddeld 396 miljoen euro per jaar. Dat geeft lucht op de lange termijn. Ware het niet dat het Rijk de komende jaren flink moet bezuinigen om zijn begrotingstekort terug te dringen. Boven op de bezuinigingen van twaalf miljard euro voor 2013 uit het zogeheten Lenteakkoord, acht het Centraal Planbureau het niet onmogelijk dat er tot 2017 25 miljard euro extra bezuinigd moet worden. Rijksbezuinigingen op hun beurt leiden tot lagere uitkeringen uit het Gemeentefonds.

Begroting Giessenlanden
Een pessimistische boodschap dus. Die komt voor de ene gemeente harder aan dan voor de andere. Maar zij werpt haar schaduw al wel vooruit.
Ook gemeenten met een flink eigen vermogen kunnen de toekomst niet onbezorgd afwachten. Giessenlanden is daarvan een goed voorbeeld. Die gemeente verkocht in 2009 haar woningbedrijf. Dat maakt een gemeente minder kritisch, aldus wethouder Harmen Akkerman. ‘In combinatie met de gevolgen van de economische en financiële crisis liep ons begrotingstekort snel op naar vijf miljoen euro, op een totaalbegroting van dertig miljoen. Dat zegt genoeg.’
Het huidige college besloot bij zijn aantreden daarom flink te bezuinigen. ‘Dat deden we met de kaasschaafmethode. Dat moest 2,5 miljoen euro opbrengen.’
De andere helft van het tekort zou worden afgedekt uit de rente die de gemeente kreeg op de obligaties die zij kocht van de zeventig miljoen euro. Akkerman: ‘In het begin liep dat prima. De obligaties brachten zo veel op dat we relatief meer aan rente-inkomsten binnenkregen dan we nodig hadden om het tekort van 2,5 miljoen euro te dekken.’
Maar onder invloed van de economische en financiële crisis gingen de renteopbrengsten omlaag. Akkerman: ‘Toen we erin stapten, kregen we vier procent rente op de obligaties. Dat daalde en gemiddeld over de hele periode ligt het percentage nu op 3,6. Maar verschillende obligaties zijn vrijgevallen en die moeten we opnieuw beleggen. Dat brengt veel minder op, slechts zo’n twee procent.’
Giessenlanden teert dus flink in op de rente-inkomsten uit de opbrengst van de verkoop van zijn woningbedrijf. ‘Inmiddels leveren die inkomsten zes ton minder op dan de 2,5 miljoen euro die we nodig hebben om de helft van het begrotingstekort te dekken.’

Kunstmatig
De begroting van Giessenlanden is naar het oordeel van Akkerman kunstmatig hoger dan gemiddeld. ‘Linksom of rechtsom zullen we onze uitgaven daarom dichter in de buurt moeten brengen van wat er binnenkomt.’ Oftewel: ook Giessenlanden moet verder bezuinigen.
De voorbereidingen van die bezuinigingen zijn al in gang gezet. De gemeente heeft een visie op de lange termijn neergelegd. ‘We zijn nu bezig met de uitwerking ervan. In de visie staat welke gemeente we willen zijn en welke rol we willen spelen. Vervolgens stellen we vast welke voorzieningen en investeringen daarbij horen.’
Voor die investeringen heeft de gemeente natuurlijk nog wel haar eigen vermogen achter de hand. ‘We zijn voor de komende jaren van plan een deel van ons vermogen uit te geven. Bijvoorbeeld om verdere tekorten te dekken. Met minder vermogen wordt de noodzaak groter om niet meer uit te geven dan er binnenkomt.’
Net als bij andere gemeenten komt er al minder binnen dan voorheen: lagere algemene uitkering uit het Gemeentefonds, minder bouwleges en meer uitgaven aan bijstand. Het bekende beeld. En ook Giessenlanden krijgt de komende jaren nog minder uit het Gemeentefonds. ‘En op die positieve cijfers uit de junicirculaire over de jaren na 2014 durf ik niet te bouwen.’
Dus ook een relatief rijke gemeente als Giessenlanden wordt financieel getroffen door de crisis. ‘Ons voordeel is wel dat we langer de tijd kunnen nemen om erop te anticiperen.’Bron: VNG Magazine 18, Special Begroting, 21 september 2012


Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'VNG, Extra rijksbezuinigingen verwacht' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap