Brief NKPW aan Haagse politici

Dossier Duurzaam & Energie geplaatst op vrijdag 31 augustus 2012

Trefwoorden: interview, windturbines

De Vereniging Hart voor het Groene Venster medeondertekende kortgeleden samen met 85 andere organisaties een brief van het Nationaal Kritisch Platform Windenergie aan Haagse politici. In die brief wordt aandacht gevraagd voor de afname van de rechtsbescherming van burgers in het ruimtelijk domein, die geconfronteerd worden met windturbines in hun leefomgeving. Voorzitter Martin Struijk vindt vooral dat de gemeentelijk bestuurders de gedupeerden in de steek laten. ,,Ik ben uitermate teleurgesteld.''

Proces
Tegen de komst van drie windturbines op de grens van Hardinxveld-Giessendam en Giessenburg kan de Vereniging Hart voor het Groene Venster niet meer protesteren, maar wél tegen de werkwijze van de gemeente Giessenlanden. Alhoewel, volgens voorzitter Martin Struijk is het nog niet helemaal 'een gelopen koers'. ,,Er zijn twijfels over de veiligheidscertificering van de windturbines en er is geen milieueffectrapportage uitgevoerd, die volgens ons wel nodig is.''
De voorzitter kondigde dit voorjaar nog aan stappen te ondernemen om de kwestie aan de kaak te stellen. ,,Hopelijk doet dat iets voor de toekomst.'' Hij kan zich nog altijd over de kwestie opwinden. Nu ook, want: ,,Direct omwonenden zijn met wethouder De Groot in gesprek gegaan om in goed overleg tot afspraken te komen. Afgesproken is dat omwonenden op de hoogte worden gehouden over ontwikkelingen rond de bouw, overlast van zwaar bouwverkeer zoveel mogelijk beperkt wordt en de gemeente het initiatief neemt inzake de planschaderegeling. Helaas is het enige bericht vanuit de gemeente tot op heden een terugvordering op betaalde onkostenvergoeding voor de rechtszaak.'' Verontwaardigd vervolgt hij: ,,Een dergelijk proces kost burgers aanzienlijk meer dan de verkregen vergoeding, niet alleen financieel maar vooral aan energie en emoties.'' De frustratie is enorm. ,,Hoe kinderachtig is het van een gemeente om achteraf € 2000 terug te vorderen bij burgers die gebruik hebben gemaakt van hun democratisch recht?''

Algemeen gebruik
Wethouder Jan de Groot noemt juist een som van € 4600. Hij legt uit waarom de gemeente dat bedrag terugvordert. ,,Wij handelen volgens het algemeen gebruik. Als je een zaak verliest betaal je de onkosten, bij nietig verklaring van die uitspraak moet dat bedrag gewoon terug komen. Wij hebben dit laten toetsen bij de rechter en de Raad van State heeft in ons voordeel beslist'', vertelt hij. ,,De burgers hebben alle recht, laat daar geen misverstand over bestaan, om te ageren tegen iets waar ze niet mee eens zijn. Echter, de kosten daarvan zijn voor hun eigen risico.''
De wethouder weigert op het laatste argument van Struijk in te gaan. ,,Ik wil de € 4600 waar we over praten niet bagatelliseren. Wij moeten zorgvuldig zijn met gemeenschapsgeld en ons verantwoorden tegenover de raad.''
Volgens De Groot laat de gemeente de zogenoemde gedupeerden helemaal niet in de steek, zoals Struijk beweert. ,,Op 2 april heb ik gesproken met verschillende betrokkenen over praktische zaken en zorgpunten van de bouw van de windturbines. Daarvan is een verslag gemaakt. Dat is goedgekeurd door de toen aanwezigen en naar hen thuisgestuurd. Wij hebben toen eveneens afgesproken dat een eventueel nieuw gesprek zou plaatsvinden wanneer de bouw echt begint, tussen juni en oktober.''
 
Bron: Het Kompas van 28 augustus 2012

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Brief NKPW aan Haagse politici' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap