Fractie in actie

Fractie VVD Giessenlanden in actie (periode 2010 - 2014)

Hier boven de huidige VVD raadsleden (2014 - 2018)

Hieronder vindt u een overzicht van de gepubliceerde (pers)berichten over onderwerpen van de VVD fractie. Wilt u een bericht lezen, klik dan op de tekst.

Trefwoord:
Gepubliceerd op / na:
Zoek de datum d.m.v. een kalender
Gepubliceerd op / voor:
Zoek de datum d.m.v. een kalender
Type:

Locale politiek maakt halve keuzes

Fractie in actie; geplaatst op zaterdag 14 april 2007

Uit angst, om een dreigende herindeling te voorkomen, zoeken de AV gemeenteraden en colleges krampachtig naar regionale samenwerking.

Lees meer

7 kernen met totaal 9 begraafplaatsen

Fractie in actie; geplaatst op dinsdag 10 april 2007

Landelijk gezien zijn de kosten voor het begraven in Giessenlanden erg hoog. Het college stelde voor om twee begraafplaatsen te gaan sluiten, echter de meerderheid van de raad besliste anders.

Lees meer

Openbaar vervoer in Noordeloos

Fractie in actie; geplaatst op zondag 28 januari 2007 door Henk Bovekerk

Ons gemeenteraadslid Henk Bovekerk stelde vragen over het openbaar vervoer in Noordeloos

Lees meer

Dorpsbelang..... VVD schuift aan!

Fractie in actie; geplaatst op vrijdag 15 december 2006

In “dorpsbelang” is de VVD als laatste aangeschoven en daarmee is de bestuurscrisis bezworen in Giessenlanden. De gemeenteraad van Giessenlanden ziet alsnog af van een diepgaand onderzoek over de heftige bestuurscrisis in 2005.

Lees meer

OZB stijging van maar liefst 12% !

Fractie in actie; geplaatst op maandag 13 november 2006

Van het college mogen de huiseigenaren extra gaan betalen en worden zodoende de huurders ontzien om een bijdrage te leveren aan de niet kostendekkende rioolheffing. 

Lees meer

De raad beslist over bezuiniging zwembaden

Fractie in actie; geplaatst op zaterdag 2 september 2006

De raad heeft donderdagavond 31 augustus een besluit genomen over het budget van de vijf zwembaden in Giessenlanden. Het totale subsidiebedrag per jaar van € 250.000,00 gaat men verlagen met € 15.000,00 (=6% minder) 

Lees meer

Sporthal Giessenburg

Fractie in actie; geplaatst op vrijdag 1 september 2006

Een nieuw onderzoek naar de gewenste uitbreiding van sportzaal Neerpolder in Giessenburg heeft niet tot de gewenste uitkomst geleid.

Bovekerk: ‘Zoek andere locatie voor sporthal’

Lees meer

Reactie Jan de Groot op de kadernota 2007

Fractie in actie; geplaatst op dinsdag 27 juni 2006 door Fractievoorzitter

De kadernota 2007 geeft ruwweg de plannen aan van de nieuwe coalitie. Basis hiervoor is het coalitieakkoord waarbij tevens al ingespeeld wordt op de ‘Verkenningen van Haan’ en de nota ‘Bestuurlijke Vernieuwing’. Stukken die door de VVD positief beoordeeld worden.Geen rekening wordt nog gehouden met opties die voortvloeien uit de uitgebrachte rapportage over de Bestuurskrachtmeting.

Lees meer

Oppositie mist financiele onderbouwing coalitieakkoord

Fractie in actie; geplaatst op zaterdag 22 april 2006 door Fractievoorzitter

Gerrie den Braven (VVD) toonde zich donderdagavond 20 april tijdens de raadsvergadering van de gemeente Giessenlanden teleurgesteld over de gang van zaken bij de coalitievorming. Zij voerde het woord omdat fractievoorzitter Jan de Groot ziek thuis was.

Lees meer

Reactie van VVD op coalitieakkoord

Fractie in actie; geplaatst op donderdag 20 april 2006 door Fractievoorzitter

Alvorens inhoudelijk op het voorliggende coalitieakkoord in te gaan wil ik beginnen met een aantal algemene opmerkingen.

Lees meer

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap