De '...isten' ...5 jaar later

Anno januari 2010. Zo'n 5 jaar geleden zijn er enkele artikelen in het Kontakt verschenen over de bestuurscultuur in de gemeente Giessenlanden. Aan de vooravond van de verkiezingen tijd om eens in de spiegel te kijken. Wat is er allemaal gebeurd en hoe moet het verder?

 
Maar eerst de situatie.
Er zijn in dit verhaal 7 dorpen die samen een soort land vormen.
Dat land heet Laende der Giesse of zoals men in de volksmond zegt: GsL.
GsL wordt geleid door een Koningin met enkele raadgevers en heel veel dienaren.
Er is in één van de dorpen een kasteel gebouwd waar de beraadslagingen plaatsvinden over het besturen van GsL en waar alle beslissingen genomen worden over de inkomsten en uitgaven.
 
De schrijver van die stukjes van 5 jaar terug is een belangrijke man van een bevolkingsgroep in GsL die ik voor het gemak in dit artikel de isten zal noemen. De isten zetten zich o.a. in om het land te besturen.
Die isten zaten zo n 5 jaar geleden met een levensgrote knoop.
Ze zaten al jaren in het bestuur van GsL, maar vonden tegelijkertijd dat het anders moest.
Het woord revolutie gaat te ver, maar een verandering moest en zou er komen. Of er door de isten een strategie werd ontwikkeld, is mij niet bekend. Wel kwamen er diverse ontwikkelingen samen die ervoor zorgden dat de verandering kon worden gemaakt .
 
De artikelen van de belangrijke ist waren de eerste bouwstenen.
Maar er was meer.
Een enkel jaar daarvoor was de vroegere Koning opgevolgd door de Koningin. Behulpzaam voor de isten daarbij was dat zij, hoewel komend uit een ander land, ook het istenbloed door de aderen heeft stromen.
Binnen de oude regering, waarin zo n beetje alle bevolkingsgroepen een eigen mannetje hadden zitten, werd vervolgens de lont in het kruitvat gestoken.
Eenvoudig gezegd: er werd gesteld dat er geen vertrouwen meer in de samenwerking was.
Het kabinet kon niet meer door één deur met elkaar en moest dus vallen.
En dat gebeurde!
Een oude en wijze ist-raadgever moest het veld ruimen om plaats te maken voor een nieuwe.
Ook een belangrijke ist-pion met als functie het Hoofd van de Huishouding (de baas van al de lakeien ) werd de laan uitgestuurd. Na 20 jaar van pais-en vree, was het koningrijk in rep en roer. En .. het volk kon meesmullen.
De dorpskoerier vulde die dagen vele pagina s aan het gekrakeel op het kasteel.
 
Ergens in diezelfde dagen werd de vierjaarlijkse volksraadpleging gehouden.
De isten deden het zeker niet slecht en mochten weer op het regeringspluche plaatsnemen.
Een nieuwe regering werd gevormd en de belangrijke schrijver- ist hoefde niet langer de koerier als medium te gebruiken. De regeringstafel werd zijn nieuwe werkterrein.
De regering vond dat er in het verleden te veel met het boerenverstand was bestuurd.
Meer planmatig regeren en veel meer ambitie tonen, werd het credo.
En men sprak uit dat het koningrijk nog heel lang z n eigen boontjes wilde blijven doppen.
Een eigen land heeft nu eenmaal de voorkeur. En dat, zou eigenlijk wel wat pecunia mogen kosten, aldus de letterlijke woorden de voorman van de isten .
 
En dan zijn we nu zo ongeveer een handvol jaren verder.
De balans wordt opgemaakt.
Alle grote zaken die feitelijk tot stand zijn gebracht, stammen nog uit de periode van de oude regering. Goede voorbeelden daarvan zijn: een verzamelplaats voor alle karren en handelsvoertuigen in de kern Schell, een prachtig nieuwe marktplaats die wordt bewaakt door een heuse stier in de kern Hoorn en een mooi groot onderkomen voor de oudere inwoners van GsL in de kern Ark.
 
De nieuwe regering heeft wel heel veel plannen gemaakt. Veel papier. De vele dienaren en ook de diverse adviseurs uit verre landen hebben gezorgd voor machtig veel, prachtige, plannen. Maar plannen kosten geld. Niet alleen het maken, maar vooral het uitvoeren daarvan.
Er zijn zoveel plannen gemaakt dat er steeds meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt.
De buidel van GsL is niet in evenwicht. Van elke dukaat die binnenkomt wordt er minimaal 1 dukaat en 10 penning uitgegeven! Dan kan natuurlijk nooit goed gaan.
Dat weet elke burger van de Laende der Giesse.
 
Gelukkig dat een bevriende Koning in de afgelopen jaren een hele set paleizen, woningen en schuren van onze Koningin heeft overgenomen. Zodoende was er tenminste geld in de schatkist en kan er jaarlijks bijgepast worden op het tekort.
Maar ook dat is niet bijster handig. Want ook daar komt een keer een eind aan.
 
Maar goed, de isten zijn natuurlijk niet van gisteren.
Ook zij hebben nagedacht.
In hun jaarlijkse pamflet de Bliksem stelt de financiële expert van de isten dat er keuzen gemaakt moeten worden. Hij geeft aan dat de ambities worden bijgesteld en binnen 6 jaar (!) het evenwicht in de huishoudbeurs van GsL moet zijn hersteld.
 
Los van het feit dat 6 jaar wel heel erg lang is, geven de isten enig blijk van opkomend realisme. Men zoekt een evenwicht tussen het eerdere gebruik van boerenverstand van de oude regering en de ambities en de plannenmakerij van de huidige regering.
Gelukkig maar.
 
Want aan de vooravond van de nieuwe vierjaarlijkse volksraadpleging vinden wij dat het gezond boerenverstand weer mee moet gaan tellen in GsL. Ergens in het komende voorjaar treedt een nieuwe regeringsploeg aan. Zij moet per direct het evenwicht van de inkomsten en de uitgaven gaan herstellen. En zij moet tegen iedereen zeggen dat je niet van je spaarbankboekje kunt leven. Dat dus niet alles kan. Zelfs niet in de Laende der Giesse !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bert Snoek, lid VVD-fractie (januari 2010)
 

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap