Column Ad van Duin, 'De raad staat aan het roer'

De raad staat aan het roer
De wethouder is voor, zijn eigen partij is tegen, dat komt niet geloofwaardig over.
Het is onjuist als een coalitiepartij, tegen de zienswijze van zijn eigen wethouder, het politieke instrument van ‘dualisme’ denkt te gebruiken om de achterban te behagen.
"Als een fractie nooit tegen de eigen wethouder stemt, is er geen dualisme". Deze uitspraak maakt duidelijk dat dualisme eigenlijk niet begrepen wordt.
Toen begin 2002 dualisme werd ingevoerd, was dat een reactie op de toen bestaande praktijk. Een wethouder deed een voorstel en mocht, omdat hij ook raadslid was, er zelf voor stemmen. Als lid van de raad kon hij zichzelf controleren. Omdat dit wat vreemd was, is het dualisme ontstaan.
 
Over dualisme gesproken
Bij het dualisme is de functie van de raad volksvertegenwoordiger geworden. De raad bepaalt wat er moet gebeuren. Dit gebeurt aan het begin van een raadsperiode wanneer er een coalitieakkoord wordt gesloten. Dit behelst de afspraken op hoofdlijnen die in de komende coalitieperiode van vier jaren uitgevoerd moeten worden. Ieder jaar bij de begroting worden er detailafspraken voor het komende jaar vastgesteld. Tussendoor kunnen andere bestuursopdrachten of raadsinitiatieven vastgesteld worden. Met deze instrumenten staat de raad dus aan het roer van de gemeente.
Aan het begin van zo'n coalitieperiode benoemt de raad de wethouders die met de burgemeester het coalitieprogramma uitvoeren. De raad controleert vervolgens of de opdrachten goed uitgevoerd worden en bekrachtigd de besluiten die daar het gevolg van zijn.
 
Duaal debatteren
Wethouders zijn dus niet meer de leiders van de politiek, maar de uitvoerders. Bij de voorstellen die zij voorbereiden houden zij rekening met draagvlak in de samenleving en met draagvlak in de politiek. Als ze dat goed doen, worden de voorstellen aangenomen.
Voor de raadsleden is het werk wat moeilijker geworden. In plaats van afwachten waar het college mee komt, geven de raadsleden nu van te voren aan wat ze willen. Het college probeert de stukken zo te maken dat de raad keuzes kan maken. Dan gaat de gehele raad inclusief de oppositie daarover met elkaar praten om, indien mogelijk, een gemeenschappelijke mening te vormen. Centraal staat het naar elkaar luisteren. Dus duaal debatteren is primair om met elkaar tot het beste meerderheidsbesluit te komen en niet een speeltje om de achterban te behagen.
 
 Ad van Duin (9 december 2009)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap