Fractie

De VVD-fractie Giessenlanden heeft oog en oor voor de samenleving en staat midden in de maatschappij. Politiek debat is daarbij essentieel. Iedereen binnen de partij kan een bijdrage leveren aan het debat. De uitkomsten van de discussies bepalen de VVD standpunten. Klik op deze link om uw vraag of zienswijze te versturen.

Wat heeft de VVD-fractie voor Giessenlanden de afgelopen jaren kunnen betekenen? De VVD heeft op een aantal punten met succes binnen de gemeentepolitiek kunnen opereren. Door voor of tegen bepaalde voorstellen van het college van burgemeester en wethouders te stemmen en/of door middel van moties of wijzigingsvoorstellen kon de VVD-fractie haar invloed etaleren.
 
Om meer inzicht te krijgen, publiceren wij regelmatig VVD-fractie standpunten over lokale onderwerpen. Wilt u dit lezen?  klik dan op de datum van de hieronder vermelde onderwerpen:
Vragen aan het college tijdens de coalitie PvdA, CDA en CU in de periode 2006-2010:

* 16-12-2009 Vragen over onrust bij buurtpreventie Giessenlanden

* 12-10-2009 Vragen van Bert Snoek aan College over verrommeling Schelluinen

* 23-09-2009 Bovekerk, vragen over brief van een inwoner aan het College

* 23-04-2009 Bert Snoek stelt vragen aan College over parkeerproblemen bij Stedoco

* 23-04-2009 VVD stelt vragen over verantwoording van Persoonsgebonden Budgetten

* 24-03-2009 Vragen over Geluidsscherm en geluidsarm-asfalt A15 bij Schelluinen

* 19-01-2009 Aankoop Rabo-kantoor Noordeloos in de wacht

* 22-12-2008 Vragen landijsbaan-Noordeloos en parkeren in Schelluinen

* 21-09-2008 Vragen over grote evenementen in Noordeloos

* 17-09-2008 Vragen over dakpannen-reclame

* 19-07-2008 Huisstijl boven leesbaarheid

* 17-07-2008 VVD vraagt opheldering over GGNZ

* 30-06-2007 Gemeenteraad of Beheerraad?

Moties en amendementen:

* 14-11-2009 Amendement van VVD over een drietal bezuinigingen

* 03-06-2009 Reactie VVD-fractie n.a.v. brief A3-gemeenten

* 28-09-2008 Raad stemt in met bouw turborotonde

* 29-03-2008 Tegen-gas van VVD en CDA op motie gascompressorstation

* 11-11-2007 Bouwwerken met KUNSTwerken

* 25-10-2007 VVD motie over Herindeling

* 14-04-2007 Locale politiek maakt halve keuzes

Politiek debat:

* 19-11-2009 Betoog van Bert Snoek over dossier Giessenburg

* 14-11-2009 VVD beschouwingen voor budget 2010

* 27-06-2009 Inversteren met een hoog maatschappelijk rendement

* 06-11-2008 VVD beschouwingen voor begroting 2009

* 23-10-2008 Reactie VVD over de opbrengst van het gemeentelijk woningbedrijf

* 29-05-2008 Reactie Jan de Groot op het gemeentelijk huishoudboekje

* 22-12-2007 Terugblik op de gemeentebegroting 2008

* 09-11-2007 Met de kop in het zand..!

* 27-06-2006 Reactie Jan de Groot op de kadernota 2007

* 22-04-2006 Oppositie mist financiele onderbouwing coalitieakkoord

* 20-04-2006 Reactie van VVD op coalitieakkoord

Fractie aan het woord: 

* 26-05-2009 VVD-ers Giessenlanden hebben weinig met Leerdam

* 23-02-2009 Giessenlanden treedt toe tot Rom-s

* 26-01-2009 Buddingh moet zich verweren voor kritiek IJssels

* 30-12-2008 Blijft er toekomst voor het Giessenburgse bedrijventerrein?

* 28-12-2008 Warmlopen in 2009

* 05-11-2008 Jan de Groot, Giessenlanden 60 miljoen rijker!!!???

* 12-10-2008 Het verschil tussen de voor- en de achterdeur

* 14-04-2008 Permanent wonen in recreatie woningen

Alle berichten van de fractie zijn, op datum, te vinden onder het hoofdje "Nieuws" zie rubriek "van de fractie

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap