Wmo

 Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning?

Het Kabinet werkt aan een ander stelsel voor langdurige zorg. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is één van de veranderingen die het kabinet heeft doorgevoerd. De Wmo is bedoeld om zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie mogelijk te maken. Hier onder vallen de lichtere vormen van zorg en voorzieningen voor mensen met een beperking. Via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is alleen nog maar de zwaardere zorg geregeld.
De huishoudelijke zorg uit AWBZ valt nu onder de Wmo evenals de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) en de Welzijnswet.
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. De verantwoordelijkheid voor de AWBZ blijft bij de landelijke overheid.

Op onze website publiceren wij regelmatig (pers)berichten over lokale Wmo onderwerpen. Wilt u een bericht lezen, klik dan op de datum.

Hieronder een overzicht van al deze Wmo publicaties:

* 23-01-2010 Column: Zorg op maat en de Wmo

* 14-11-2009 Amendement van VVD over een drietal bezuinigingen

* 01-11-2009 Seniorenbeurs Giessenlanden groot succes

* 03-10-2009 Afvalinzameling kan beter en veiliger

* 23-04-2009 VVD stelt vragen over verantwoording van Persoonsgebonden Budgetten

* 20-04-2009 VVD amendement voor behoud Persoonsgebonden Budget aangenomen

* 20-03-2009 Gemeente start met huisbezoek bij 75 plussers

* 07-03-2009 Signaleringssysteem 'Zorg voor Jeugd'

* 02-03-2009 GGD gezondheidsenquête 2009

* 12-02-2009 AED's voor EHBO-verenigingen in Giessenlanden

* 05-02-2009 Samenwerking om de kwaliteit van de nachtzorg te verbeteren

* 02-02-2009 Buurtzorg start in Zederik

* 06-12-2008 Woonwensen senioren

* 30-11-2008 Nieuwe site met verhalen van gebruikers Persoonsgebonden Budget

* 20-11-2008 Wmo platform Giessenlanden aan de slag

* 14-11-2008 Zorgorganisaties weer in Thuiszorg

* 31-10-2008 Miltenburg, Fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor Thuiszorg-medewerkers

* 24-10-2008 Gorcum in gesprek met RIVAS en Zorgalliantie

* 02-09-2008 Nieuwe verdeling Wmo-gelden?

* 26-08-2008 RIVAS Thuiszorg in de problemen

* 13-07-2008 Wmo tevredenheidsonderzoek

Hieronder een overzicht van publicaties met verwijzing(en) naar de Wmo

* 07-10-2008 Groen licht voor samenwerking AV-8 gemeenten

* 22-08-2008 Gemeenten bezorgd over "Provincie Nieuwe Stijl"

* 22-12-2007 Terugblik op de gemeentebegroting 2007

* 20-05-2007 Gemeentelijke herindeling!!??

Wmo-platform Giessenlanden

Het WMO-platform Giessenlanden bestaat sinds 17 november 2008.

In Giessenlanden bestaat dit platform uit 13 vertegenwoordigers. Doel van het platform is Giessenlandse inwoners te laten participeren in beleidsvorming en uitvoering op maatschappelijk gebied. Gevraagd en ongevraagd kan het geïnstalleerde platform het gemeentebestuur adviseren op gebieden als leefbaarheid in de dorpen, jeugdproblematiek, mantelzorg, vrijwilligerswerk en ondersteuning van mensen met functionele of chronisch psychische aandoeningen.

 

 

 

 


Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap