Column 2 van Bert Snoek

De kloof en het succes
 
De kloof.
De kloof tussen de burger en de politiek/bestuur. Want die kloof is er, zeker op landelijk niveau. Natuurlijk ervaart u die niet direct zo. U bent VVD-lid en (in meerdere of in mindere mate) betrokken bij de partij en heeft interesse in de politiek. Maar, of dat bij de gemiddelde burger ook zo is? Ik vraag mij dat oprecht af! Onze burger wil niet al te zeer gehinderd worden door de overheid. Macro gesproken moet de overheid de kaders en voorzieningen scheppen waarin de burgers o.a. kunnen leren, werken, ondernemen, recreëren, winkelen en sporten. En, als het even kan, moet er sprake zijn van een verantwoorde belastingdruk. Het overgrote deel van onze bevolking is tevreden. Natuurlijk is het niet allemaal rozengeur en maneschijn in onze maatschappij. We leven en werken met best veel mensen op een klein stukje Nederland. En niet iedereen profiteert optimaal van de groeiende economie. Daar ligt nog een inspanning. En natuurlijk zal er altijd discussie zijn waar het geld aan moet worden besteedt. Iedere Nederlander heeft immers zijn eigen voorkeuren en accenten. Maar, als je het op de keper beschouwt, dan leven we in een prachtig land. Dat er spanning is vooral in de menselijke verhoudingen tussen met name diverse bevolkingsgroepen, hoef ik u niet uit te leggen. Ook u leest de krant en kijkt televisie.
 
Dagelijks wel en wee
Maar goed, terug op het hoofdspoor van mijn bijdrage. Kort gezegd, als de overheid alles redelijk op orde heeft, dan is er weinig reden om je te interesseren voor politiek. Zeg maar………. dat je die politiek niet echt nodig meent te hebben. Natuurlijk kun je er niet omheen. De politiek bepaalt mede ons dagelijks wel en wee. Dat weten wij allemaal, al staan we daar niet altijd bij stil. Vooral de Haagse politiek staat permanent in het centrum van de belangstelling. De landelijke media zorgen er voor dat je er met-de-haren-bij wordt getrokken. Dat gebeurt volgens mij overigens veelal op een verkeerde wijze! Het is scoren, scoops halen, populisme bedrijven en het opportunisme viert hoogtij. Weinig is gericht op de inhoud; en veel wordt er gedaan voor de bühne. Politici en pers lijken permanent in een klemmende omarming met elkaar rond te dansen. De gemiddelde burger begrijpt er steeds minder van en raakt meer en meer afgestompt van dat circus en haar acteurs. En dan roepen de politici ook nog dat de politiek en het bestuur ver van de burger afstaan. En dan roepen ze ook dat het allemaal anders moet!
Maar……….. het antwoord op de “hoe-vraag” zie ik niet aan hun firmament gloren ! Ik vraag mij oprecht af of er een bepaalde mythe in stand word gehouden. De mythe dat iedereen zou moeten kunnen meepraten. Dat iedereen betrokken zou moeten zijn. Dat iedereen een eigen mening zou moeten hebben. Dat iedereen……… Maar wil de politiek dat wel? Want politiek betekent macht. En als je macht hebt, wil je dat niet snel delen. Hoezo achterban? Hoezo luisteren naar de burger? Dat is lastig en ik, als politicus, heb ik ook een eigen agenda (belangen) en zit vast in de dogma’s van mijn partij en/of fractie.
 
Haagse kaasstolp
Vooral het Haagse houdt zich dus op een vreemdsoortige wijze in stand.
Men belijdt met de mond dat het anders moet in relatie tot de burger, maar die ‘kloof’ wordt naar mijn mening nooit gedicht. Niet voor niets praat men over de Haagse kaasstolp. Hoezo, een 100-dagen-toer van Balkenende IV om met de burgers te praten? Wat heeft het opgeleverd? Weet u het? Hoe paradoxaal ook, er zijn twee bewegingen die elkaar versterken. Eén daarvan is dat de burger met rust gelaten wil worden (ik heb en wil niets met politiek). De ander is dat de politiek gewoon op haar Haagse ‘ei’ blijft zitten. Ik stel vast dat er geen aansluiting tussen de burger en de landelijke politiek is.
 
Dan het succes.
Ontsproten aan het brein van ons raadslid Henk Bovekerk heeft onze VVD-fractie in de gemeenteraad van Giessenlanden een prachtig middel ‘ontworpen’ om eens lekker te gaan ‘kletsen’ met bewoners van onze kernen. Natuurlijk is dit niet helemaal nieuw voor u. Jan, Henk (in eerste aanleg ook nog Gerrie) en ik spraken eens in de 6 weken met een dwarsdoorsnede van de inwoners van elk dorp. Met een groep van 12 tot 15 dorpsbewoners kwam er een grote diversiteit aan onderwerpen op tafel. De bewoners varieerden in leeftijd van 18 tot 70 jaar, mannen en vrouwen die het wel en wee van hun dorp kennen. Mensen in loondienst en ondernemers en ook mensen die betrokken zijn bij de kerk, club of vereniging. We spraken over alles wat hen bezighoudt en dat ziet op zowel positieve als negatieve aspecten van hun dorp. Begin maart 2008 organiseerden wij de laatste “Dorpstafel”. Maar als ik het eerste gedeelte van deze bijdrage in herinnering roep, is er wellicht een groot probleem. Hoe is het gesteld met de betrokkenheid van onze bewoners bij de locale politiek? Willen ze wel met ons praten? Hoe zou het gaan met onze “Tafels”?
 
Stoel tekort
Wij zijn blij te melden dat onze “Dorpstafel” altijd stoelen tekort kwam! Het enthousiasme was groot. In alle gevallen waren de genodigden zeer enthousiast over de gekozen ‘werkvorm’. Iedereen prees de ontspannen sfeer en de openheid waarmee de zaken werden besproken werden. Er was een goede wisselwerking. De bewoners meldden aan de volksvertegenwoordigers wat men allemaal aan ‘goeds’ wil behouden en wat er ‘knelt’ in hun dorp. Daarnaast heeft de fractie ervaren wat er leeft onder de burgers en hoe er over diverse zaken wordt geoordeeld. Een succes, zoals ik al zei. Sterker nog; in overleg met het afdelingsbestuur overweegt de fractie om een vervolg te geven aan de “Tafel van……..”. De exacte invulling ontbreekt nog, maar gedacht wordt aan tafels waarbij mensen van alle dorpen worden uitgenodigd rond bijvoorbeeld een doelgroep of een thema.
Gelukkig te mogen ervaren dat het ook anders kan. Bij ons is er geen kloof. Desgevraagd komt de Albasserwaarder met zijn of haar mening. En het helpt zeer zeker als zowel de setting (“de Tafel”) en de houding van de fractieleden goed is. Onze inwoners onderkennen zeker het belang van meedenken en meepraten. Zij zijn wel betrokken en hebben het gevoel dat er naar hun geluisterd wordt.
Dat moeten wij vasthouden!
 
 Bert Snoek, lid VVD fractie
Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap