Column Bert Snoek, 'De vos verliest wel zijn haren'

De vos verliest wel zijn haren?
 
Ja. In eerste instantie pijnigde ik mijn hersenen om een beetje aansprekende 'kop' boven deze column te krijgen. Maar het bleek toch niet zo moeilijk te zijn. Het stapeltje kranten op de tafel én het 'platform' dat één van onze Giessenlandse burgers heeft gebruikt, zorgde eigenlijk voor een logische titel. Maar, ik besef dat alles wat ik hieronder aan de orde wil stellen, eigenlijk ook op een zelfde manier met iedereen deel. Ook een column, ingezonden stuk of een bijdrage. Op zich niet altijd correct, maar soms verstaat de persoon van wie je het handelen in zo'n column aan de kaak wilt stellen, geen andere taal. Ooit, toen één van onze wethouders nog een gewone Giessenlandse burger was, gebruikte hij, door middel van ingezonden brieven, de locale pers om diverse zaken op Giessenlands bestuurlijk niveau te beschrijven. Natuurlijk duid ik hier op de situatie die u allen kent als de bestuurlijke crisis in de gemeente Giessenlanden van pakweg een jaar of twee terug.
 
Mooie pen
Die burger had overigens best een mooie pen. Hij gebruikte de metafoor van koningen, raadsheren en dienaren om de karikatuur (die er volgens hem door de jaren heen was ontstaan) aan de orde te stellen. Die ingezonden stukken waren misschien wel ludiek, maar getuigden niet echt van respect en transparantie. Niet naar hardwerkende ambtenaren en ambtsdragers. Maar zeker ook niet naar de eigen partij en haar wethouder! Via de pers werd de latere broeder- en zustermoord op partijgenoten aangewakkerd. Over de uitkomsten, met name op persoonlijk vlak, hoef ik u niet nader in te lichten. Wethouder(s) en de gemeentesecretaris verdwenen van het toneel. Dit alles om, in dezelfde metafoor, het koninkrijk met nieuw elan opnieuw bestuurbaar te maken. Nog steeds vind ik dat op die manier 'gebruik maken van de pers' een goedkoop affiche. Het heeft de schijn van openhartigheid, maar er worden op een vileine manier bewegingen in gang gezet om stemming te maken. En daar hou ik niet van. Ik ben van mening dat je je stem en mening daar moet laten horen waar het hoort! Dus met open vizier en met (of misschien wel tegen) de mensen over wie je wat wil zeggen. Nu denken jullie misschien wel: waar leidt dit allemaal toe? Wel. Onlangs verraste 'het Kontakt' mij weer. De eerder genoemde burger van Giessenlanden deed wederom van zich spreken. Jawel. Nu in zijn hoedanigheid als wethouder van Ruimtelijke Ordening. Waar stoor ik mij dan (weer) aan? Niet zozeer de boodschap. Want onze wethouder denkt best na. Dat siert hem en dat mag je ook van hem verwachten.
 
Waar gaat het dan allemaal over?
Aan de ene kant geldt het verhaal voor de periode tot 2015. Wij gaan in alle dorpen de komende jaren flink wat huizen bouwen. Prima voor onze bevolkingsaanwas en prima voor de leefbaarheid in onze dorpen. Tot 2015 staan er in totaal 600 woningen 'op de rol'. Voorwaar een ambitieuze opgave. Maar onze wethouder wil in zijn bijdrage in het Kontakt een lans breken voor de situatie van na 2015. Hij meent dat wij niet in alle kernen blijvend moeten bouwen. Dat heet in bestuurlijke termen, dat wij niet alsmaar kunnen blijven doorgaan om de witte vlekken te gaan opvullen (wit= we mogen nog bouwen van de provincie) en/of gaan inbreien (= lege perceeltjes opvullen in de bebouwde kom. Nee, de wethouder wil een discussie gaan voeren. Hij wil komen tot een ander invulling van het bouwprogramma. Diverse kernen mogen niet verder groeien en in enkele (grote) kernen wenst hij de nieuwbouw te concentreren. Zijn eigen partij geeft inmiddels ook signalen af dat ook zij niet voor altijd maar doorgroeien van alle 7 kernen is. Echt een politiek statement. Niet altijd? wanneer is dat dan? Staat de PvdA wel voor leefbaarheid tot 2015 en daarna niet meer? Maar goed, dit terzijde. Daar gaat het mij nu niet om.
 
Mijn punt.
Ik kom er nu echt mee. De voltallige gemeenteraad geeft aan dat in de komende Structuurvisie in ALLE kernen gebouwd moet worden. Dat is de input die door alle partijen is geleverd. Bouw hangt immers samen met leefbaarheid. Het college van B&W voert in principe die wens van de gemeenteraad uit. Dat onze wethouder een debat wil openen, vind ik prima. Graag zelfs. Want ik vind dat wij aan onze kinderen moeten kunnen uitleggen welke argumenten wij 'vroeger' gebruikt hebben bij de ondersteuning van onze beslissingen. Inhoudelijk is er dus geen verschil. Tenminste, voorlopig nog niet. Visies moeten altijd besproken kunnen worden. Maar? de krant (weer) gebruiken..? De plaats van handeling moet simpelweg de vergaderzaal van ons Gemeentehuis zijn.
 
En niet anders!
 Bert Snoek, lid VVD fractie (december 2007)
Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap