Met het oog op de toekomst...kernvraagteams

Met het oog op de toekomst?kernvraagteams

Bestuur en fractie hebben van gedachten gewisseld over de vraag welke activiteiten onze afdeling moet ontplooien om over vier jaar een geslaagde poging te doen weer met een fractie van vier in de raad te komen. Nu we geen partijgenoot meer in het College van B en W hebben moeten we aannemen dat we veel minder informatie ?uit het gemeentehuis? zullen krijgen. Heb je als fractie een wethouder dan kun je in informele gesprekken op de hoogte blijven van alles wat er in de gemeente speelt. Er zijn gemeenten waar de oppositie goed en duidelijk wordt geïnformeerd door de coalitie. Het valt uiteraard te hopen dat Giessenlanden tot die gemeenten behoort, maar dat valt niet bij voorbaat aan te nemen.

Hoe gaat de VVD de komende vier jaar in? Het is van belang dat de fractie en het bestuur weten wat er in de zeven kernen speelt. In de eerste plaats hebben we daarbij u als lid nodig. U bent de brug tussen het reilen en zeilen in uw kern en de fractie. Informeer de leden van de fractie als er wensen of problemen zijn in uw kern.

Bestuur en fractie zullen het idee uitwerken om per kern een adviesteam in te stellen. Drie of vijf mensen die met een fractielid of een lid van de steunfractie enkele keren per jaar de kernvragen aan de orde stellen. De leden van een kernvraagteam behoeven niet pers├ę lid van de VVD te zijn; zijn moeten zich wel verbonden voelen met de liberale kijk op de Giessenlandse samenleving. Deze te formeren teams kunnen in de toekomst wellicht het potentieel worden waaruit nieuwe raadskandidaten naar voren kunnen komen. In de komende maanden zal geprobeerd worden deze kernvraagteams handen en voeten te geven; bij voorkeur te beginnen in de kernen, die niet in de fractie of de steunfractie zijn vertegenwoordigd.

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap