Weetjes

Weetjes over meldingen
De gemeente Giessenlanden heeft sinds september 2015 een gemeente app. Inwoners van Giessenlanden kunnen via de app direct meldingen doorgeven en eenvoudig een afspraak maken.
Direct: In de gratis app staat het laatste nieuws van de gemeente en kunnen officiële bekendmakingen worden geraadpleegd. Ook kan eenvoudig een afspraak gemaakt worden met het Klantcontactcentrum of een melding gemaakt worden van bijvoorbeeld een losliggende stoeptegel. Daarnaast heeft men met de app de afvalkalender en de contactgegevens van de gemeente direct bij de hand. 
Downloaden: De app kan gratis gedownload worden onder de naam ‘gemeente Giessenlanden’ bij de Play Store of de App store.
 
Weetjes over bestemmingsplannen  
Alle ruimtelijke plannen moeten digitaal vindbaar en raadpleegbaar zijn voor de burger via de landelijke voorziening ruimtelijkeplannen.nl. Deze verplichting is onderdeel van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Bestemmingsplannen zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Inwoners kunnen daar bijvoorbeeld zoeken op locatie of plan id-nummer. Tijdens de bestemmingsplanprocedure wordt per fase een uniek nummer toegekend aan het bestemmingsplan. Dit nummer is de toegang tot het bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl.
Het laatste nieuws over ruimtelijke plannen staat ook op de gemeentepagina in Het Kontakt. Naast de digitale plannen blijft het mogelijk om de plannen op papier in te zien. Wel is het zo dat het digitale plan het originele plan is. Dit wil zeggen dat wanneer verschil bestaat tussen het analoge plan en het digitale plan het digitale plan geldt.
 
Weetjes over oude archieven van Giessenlanden
Het Regionaal Archief van de gemeente Gorinchem doet het beheer van de archieven van de gemeente Giessenlanden. Door deze samenwerking liggen waardevolle, oude archieven van onder meer de voormalige gemeenten Arkel, Giessenburg, Hoogblokland, Hoornaar, Noordeloos en Schelluinen in Gorinchem. Ook de stukken van de ooit zelfstandigde plaatsen Giessen-Nieuwekerk, Neder-Slingeland, en Peursum zijn daar in te zien. Het oudste archiefstuk van Giessenlanden dateert uit het jaar 1455 en is gelieerd aan Peursum. Het is een verklaring van Arent van Gent, de Heer van Giessenburg, waarin hij afstand doet van alle hulde en eden die de ingezetenen van het Ambacht Peursum aan hem verschuldigd zijn.
 
Weetjes over verkeersveiligheid op plattelandswegen
In de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden heeft het Waterschap Rivierenland de zorg over het beheer en onderhoud van de buiten de bebouwde kom gelegen plattelandswegen. De laatste jaren zijn diverse wegen in het gebied veiliger gemaakt met rotondes en het inrichten van wegen als 60-km wegen. Aan de belijning of geen belijning kun je zien hoe hard je mag rijden. De wegen waar de maximumsnelheid 60 km is, ontbreekt de middenstreep en zijn er wel of geen onderbroken strepen langs de kant. Dus alleen op wegen met in het midden twee doorgetrokken of onderbroken strepen mag je maximaal 80 km per uur rijden.
 
Weetjes over Wmo
Sinds 1 januari 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo gaat over een samenhangend lokaal sociaal beleid voor iedereen én voor mensen met een beperking in het bijzonder. Regelmatig plaatsen wij Wmo publicaties op deze website. Wilt u deze publicaties lezen, klik dan hier!
 
Weetjes over de gemeentelijke Sociale Kaart
Voor allerlei voorzieningen in de regio en de omliggende gemeentes, kunt u gebruik maken van de gemeentelijke Sociale Kaart. Op deze site vindt u praktische informatie, adressen en handige links naar websites die u alles kunnen vertellen over zorg, welzijn en wonen. U kunt eenvoudig zoeken naar datgene wat u nodig hebt. U vindt hier alle instanties en instellingen die u verder kunnen helpen. Deze sociale kaart is o.a. een initiatief van de 6 gemeenten in de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden en de GGD Zuid-Holland Zuid.
 
Weetjes over Giessenlanden en de regio
Giessenlanden heeft per 1-1-2017 totaal 5.725 woningen en 14.596inwoners.
Kern (per 1-1-2017)
Woningen
Inwoners
Giessenburg incl. Giessen Oudekerk
1731
4.886
Arkel
1475
3.439
Noordeloos
607
1.786
Hoornaar
750
1.815
Hoogblokland
554
1.400
Schelluinen
488
1.270
Giessenlanden
totaal per 1-1-2017
5605
14.596
 
Het totale woningbestand in Giessenlanden bestaat uit ca. 69% eigenwoningen en ca. 31% aan huurwoningen. Onderverdeling huurwoningen is respectievelijk 21% als sociale huurwoningen via Kleurrijk Wonen en 10% als particuliere huurwoningen via derden.
Het aantal bedrijfsvestigingen in Giesselanden is 1.070.
Totale WOZ waarde van alle woningen in Giessenlanden € 1.670.000.000 (2013)
Totale WOZ waarde van alle niet woningen in Giessenlanden € 304.000.000 (2013)
De oppervlakte van de gemeente Giessenlanden is incl. water 6.512 hectare waarvan ca. 5.800 hectare in gebruik is voor landbouwdoelen en natuurgebied.
 
Overzicht naar grootte van de AV regiogemeenten:
Volgorde
Gemeente
Oppervlakte
bruto in ha
1
Molenwaard
12.653
2
Zederik*
7.649
3
Giessenlanden
6.512
* 2 + 4 + Vianen   Vijfheerenlanden per 1-1-2019*

 

4
Leerdam*
3.432
5
Gorinchem
2.199
6
Hardinxveld-Giessendam
1.935
 
 
 
herindeling
Molenlanden per 1-1-2019
19.165
 
 
 
 
 
 
 
Weetjes over hondenbelasting
Voor de hondenbelasting telt de gemeente circa 1100 geregistreerde honden. Deze belasting opbrengsten gaan niet rechtstreeks naar honden/dieren voorzieningen, maar komen in de algemene middelen terecht.
 
Weetjes over wat is een interpellatie?
Elk lid van de raad heeft de bevoegdheid om de raad te vragen of hij/zij het college mag bevragen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Een interpellatie betreft meestal een politiek gevoelige gebeurtenis of actualiteit. Een interpellatie is een zwaarder instrument dan mondelinge vragen. Het houden van een interpellatie is geen recht, zoals bijvoorbeeld het stellen van mondelinge vragen: elk raadslid heeft alleen het recht de raad te vragen een interpellatie te houden. In het reglement van orde bepaalt de raad hoeveel steun er voor nodig is om een interpellatie te mogen houden. (bron: www.gemeenteraad.nl )
 

Weetjes over deze website
Inds de introductie in december 2005 blijven wij ons verheugen in de toenemende belangstelling naar de berichtgevingen op deze website. Steeds meer, in de locale politiek, geïnteresseerden bezoeken de website van VVD Giessenlanden.

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap