Orde op zaken

Zomer 2010; ‘Orde op zaken’ is een onafwendbare noodzaak geworden

De cijfers in het Giessenlandse huishoudboekje hebben voor de nabije toekomst zicht op zwarte cijfers! Bij ongewijzigd beleid zou er in 2014 een tekort zijn van circa 5 miljoen euro op jaarbasis. Vertaal je dit tekort naar een gemiddeld huishouden dan bedraagt deze maar liefst ca. € 900,00 per jaar!

Aanpak van de coalitie

Gelukkig kan de helft van dat tekort nog worden gedekt uit de rente-inkomsten van het vermogen, uit de verkoop van de gemeentelijke huurwoningen. Om de begroting verder op orde te krijgen gaat de gemeente bezuinigen op de uitgaven en daarbij de discussie voeren over een passend niveau van de voorzieningen in de gemeente Giessenlanden. Insteek is een aantal aanzienlijke kostenreducties en deze waar mogelijk in combinatie met slim investeren te gaan realiseren. 

Bezuinigingen zijn minder leuk, ook voor onze VVD fractie

Helaas zijn de bezuinigingen echt noodzakelijk en zeker ook van groot belang om, weer bij zwarte cijfers, ons eigenvermogen te kunnen/mogen investeren in de Giessenlandse gemeenschap. Daar Giessenlanden behoort tot één van de duurdere gemeenten, zal de VVD de lokale belastingen niet als melkkoe gebruiken, maar wij zijn wel voor een optimale inzet van de gemeentelijke belastingen/heffingen. 

Bezuinigingstaakstelling van 2,5 naar 2,2 miljoen

De afvalstoffen- en rioolheffing mogen wij alleen gebruiken voor deze doelen. De inkomsten van de Onroerendezaakbelastingen (Ozb) daarentegen mogen wij voor alle andere doelen aanwenden. Nu doet zich de boekhoudkundige mogelijkheid voor, om middels een langere afschrijvingsperiode de rioolheffingen te verlagen met ca. € 300.000. Als wij hetzelfde bedrag via het vrijbesteedbare label van de Ozb inkomsten weer innen - wel onder de voorwaarde dat voor de gemiddelde burger het totale plaatje van beide heffingen gelijk blijft - gaat de bezuinigingstaakstelling omlaag van 2,5 naar 2,2 miljoen! Gezien de impact van alle bezuinigingen is dit voor de VVD een verantwoorde keuze. 

Uitwerking

Het Ozb tarief gaat in 2012 omhoog van 0,0837% naar 0,0978% en gelijktijdig gaat als compensatie het vastrechtdeel van de rioolheffing omlaag van € 137,26 naar € 100,15. Opgemerkt wordt dat de goedkopere woningen (tot € 310.000) enig voordeel hebben ten koste van de duurdere woningen. Daarnaast zal, via de afrekening van Oasen, ook een deel van de compensatie verrekend worden met een lagere rioolbelasting van € 0,11 per m³ waterverbruik. Grosso modo zal een gemiddeld huishouden niet / nauwelijks een hogere rekening hebben dan vorig jaar. Zie ook 'Woonlasten vergelijking 2012' en 'Woonlasten vergelijking 2013'

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap