Column Bram Visser, Geen stijging woonlasten

VERKIEZINGEN geplaatst op zaterdag 22 september 2018 door Fractievoorzitter

Trefwoorden: column, lijsttrekker, woonlasten

Geen stijging woonlasten
 
Molenwaard en Giessenlanden gaan samen op 1 januari 2019. Dat betekent dat we vele zaken moeten aanpassen. Eén daarvan is de gemeentelijke belasting. Die dreigt voor een deel van de inwoners fors omhoog te gaan. En daar is de VVD tegen!
 
Voorafgaande aan de fusie wordt veel werk verricht door de colleges, ambtenaren en raadsleden en is veelvuldig beroep gedaan op de samenleving om de fusie een goede start te laten krijgen. Op 21 november kiezen de inwoners van het nieuwe Molenlanden een nieuwe gemeenteraad. Eén van onze speerpunten is dat de woonlasten (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) na de fusie niet mogen stijgen. Nog liever zet de VVD zich ervoor in dat de woonlasten op termijn dalen. De rekening van de fusie mag niet bij de inwoners worden neergelegd. Molenwaard staat hoog op de lijst van dure gemeenten in Nederland en Giessenlanden is iets lager gerangschikt. Molenlanden verdient een betere positie met een lagere belastingdruk. En volgens ons moet dat mogelijk zijn.
 
Ergens half maart ontvangen de inwoners hun gemeentelijke aanslag. Wij stellen alles in het werk om deze aanslag niet hoger te laten zijn dan in voorgaande jaren. De nieuwe gemeente bezit reserves die naar onze mening gedeeltelijk ingezet moeten worden om een dreigende woonlastenstijging te voorkomen. De gemeente is geen bank en hoeft niet op een pot geld te blijven zitten. Natuurlijk is de VVD er ook voor om verstandig met geld om te gaan, die calvinistische inslag zit ook bij ons is het bloed. Maar het aanhouden van bovenmatige reserves past niet bij een gemeente. Wij vinden bovendien dat de gemeente geen belastingen moet innen als dat financieel gezien niet strikt noodzakelijk is. Daarom hebben wij ook tegen invoering van toeristenbelasting met alle administratieve rompslomp voor ondernemers gestemd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bram Visser, lijsttrekker
 

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Column Bram Visser, Geen stijging woonlasten' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap