Kadernota 2018-2021: een samenleving in buitengewone conditie

Giessenlandse politiek geplaatst op zaterdag 3 juni 2017 door Fractievoorzitter

Trefwoorden: kadernota 2018

Het jaar 2018 zal voor Giessenlanden in het teken staan van ‘realisaties’, waarin de gemeente, ook in financieel opzicht, toewerkt naar de fusie met Molenwaard. Dat staat in de Kadernota van de gemeente die het college van B en W op 30 mei presenteerde.  Het gevoerde financiële beleid van de laatste jaren heeft geresulteerd in een sluitende (meerjaren) begroting. De gemeente heeft eenmalig geïnvesteerd in duurzame projecten voor de kernen door gebruik te maken van de reserves. Hierdoor is Giessenlanden in financieel opzicht (weer) een “gewone” gemeente.

 
Opvallende conditie
Met trots kijkt het college naar de opvallende conditie waarin haar dorpen zich bevinden. Vooral de eigen kracht, verbondenheid en initiatieven in elke kern dragen, met de investeringen vanuit de gemeente, bij aan duurzame sterke kernen en verenigingen. Het komend jaar gaat het om de realisatie van de uitgewerkte plannen die de afgelopen jaren zijn voorbereid. Daarbij is het belangrijk om dit ook daadwerkelijk uit te voeren binnen de beschikbare budgetten met begrip voor elkaars belangen. 
 
Maatregelen 
Het college heeft middelen gereserveerd voor een zorgvuldig gekozen lijst projecten. Deze zijn financieel zeker gesteld in het investeringsschema en worden de komende periode uitgevoerd. In de toekomst wordt binnen de Algemene reserve gekeken of er middelen beschikbaar zijn voor eventuele nieuwe wensen/ontwikkelingen. De meerjaren prognose laat tot en met 2021 een positief beeld zien. Vanaf 2022 zou dit met de aannames van nu bij een nog bestaande zelfstandige gemeente Giessenlanden niet het geval zijn. Om de nieuwe gemeente een gezonde financiële start te laten maken, werken de colleges aan een gezamenlijk investeringsprogramma. De huidige investerings- en kernenprogramma’s worden hierin opgenomen. 
 
Voorkomen belastingenverhogingen 
Het college streeft ernaar belastingverhogingen zo mogelijk te voorkomen dan wel ten hoogste te corrigeren met het percentage voor inflatie. Het college van B en W gaat er vanuit dat bij het opstellen van de begroting voor 2018 de OZB gelijk kan worden gehouden.
 
Positief resultaat
De jaarrekening van de gemeente laat over 2016 een positief resultaat zien van circa 1,2 miljoen euro. In de loop van het jaar was al een bedrag gestort in de reserve Sociaal Domein. Uit de gerealiseerde uitgaven in 2016 blijkt dat er een aanvullend voordelig resultaat is gerealiseerd. Dit komt grotendeels door het voordeel op het onderdeel beschermd wonen dat door Dordrecht als centrumgemeente wordt uitgevoerd. Het college stelt aan de raad voor om een gedeelte van het positieve resultaat toe te voegen aan het Sociaal Domein. 
 
Giessenlanden-Molenwaard 
We gaan er vanuit dat op 1 januari 2019 de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard zijn samengevoegd. Dit betekent uiteraard dat er voor 2019 één begroting moet worden opgesteld voor de nieuwe gemeente. Door de komende periode de stukken waar mogelijk op onderdelen met elkaar vergelijkbaar te maken, groeien de gemeentes langzaam toe naar één begroting. 
 
Raadsvergaderingen
De kadernota en de bijbehorende financiële stukken worden in de raadsinformatieavond van 8 juni besproken. Op 22 juni neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

 

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Kadernota 2018-2021: een samenleving in buitengewone conditie' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap