Voortijdige vertrek van wethouder Teus van Houwelingen

Fractie in actie geplaatst op vrijdag 21 april 2017 door Fractievoorzitter

Trefwoorden: wethouder teus van houwelingen

Betreft: RIB 2017-25 College B&W, persbericht Onwerkbare situatie, brief Van Houwelingen

Voorzitter, collega raadsleden, inwoners van Giessenlanden,
De VVD-fractie heeft met ontsteltenis kennis genomen van de RIB 2017-25 onder de titel “college van B&W”, het persbericht onder de titel “Onwerkbare situatie college Giessenlanden zo spoedig mogelijk beëindigen” en de hieraan ten grondslag liggende brief van wethouder Van Houwelingen van 17 april jl. aan de gemeenteraad.
 
In teleurgestelde gemoede vragen wij ons af in wat voor ‘slechte film’ wij hier terecht zijn gekomen. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat wij als raad geconfronteerd zijn geworden met een onwerkbare situatie in het college? Waarom overkomt ons dit? Hadden we het kunnen voorkomen? Hadden we iets kunnen doen, zodat dit niet zou hebben plaatsgevonden en we het er nu niet over zouden hoeven hebben? Het zijn allemaal vragen die door onze hoofden schieten, maar waar we in alle oprechtheid nu geen antwoord op hebben en eerlijk gezegd ook nooit een antwoord op zullen krijgen. Het feit is dat er sprake is van een “onwerkbare situatie in het college” en aan ons de vraag zo spoedig mogelijk een antwoord te vinden om deze situatie in het belang van Giessenlanden te beëindigen. Dat antwoord ligt uiteindelijk besloten in de brief van wethouder Van Houwelingen. Het is een zeer uitgebreide brief die er in de kern op neer komt dat hij zich als burger miskend voelt door het college en deze miskenning zich niet verdraagt met het zijn van wethouder. Aan het einde van zijn brief doet hij dan ook het verzoek aan de raad om, letterlijk citaat “mijn hierbij uitgesproken verzoek om ontslag als wethouder te honoreren, om reden dat een burger die vindt dat het college onzorgvuldig met zijn belangen omgaat niet tevens wethouder kan zijn”, einde citaat.
 
Wij zijn het met hem eens dat deze twee niet te verenigen zijn. Je kan niet tegelijkertijd wethouder zijn en als burger een bezwaar en beroepsprocedure instellen tegen datzelfde college waar je deel van uitmaakt. Dat zou theoretisch misschien nog wel kunnen, maar praktisch zou je het niet moeten willen. Als het dan zover is gekomen, is het begrijpelijk dat er een keuze gemaakt moet worden. Om deze reden willen wij als VVD-fractie zijn verzoek om ontslag met pijn in ons hart inwilligen. Hoe dat formeel-juridisch zijn beslag moet krijgen, laten we over aan de deskundigheid van de griffie en onze voorzitter.
 
Toch proberen wij ook met enige afstand beschouwend naar deze onwerkbare situatie binnen het college te kijken, met daarbij de vraag of dit dossier nog past in de controlerende rol van de raad. Wij kunnen echter niet ontkennen dat bij ons het gevoelen naar boven is gekomen dat we bijna in de stoel van de rechter zijn geduwd en dat voelt helemaal niet goed. Want wij zijn namelijk geen rechters, wij zijn goedwillende raadsleden die met de beste intenties een kaderstellende, controlerende en vertegenwoordigende rol hebben en geen rechtsprekende taak. Daar heeft Montesquieu in het verleden de Trias Politica voor ontworpen en daarop is het bestaan van de Nederlandse rechtstaat gebaseerd. Dat moet ook vooral zo blijven. Maar in het verlengde daarvan, met een ietwat andere invalshoek. Ik heb altijd geleerd: ‘waar er twee kijven, hebben er twee schuld’. Dat is naar onze mening ook van toepassing op dit dossier, maar we willen juist wegblijven van de vraag wie heeft schuld aan wat. Maar kunnen we daaraan ontkomen?
Uiteindelijk wordt toch van ons een besluit gevraagd en dat besluit, welk dan ook, zal altijd geïnterpreteerd kunnen worden tegen de achtergrond van de schuldvraag. En dat maakt het bijzonder lastig en verklaart ook onze pijn in het hart. Onze fractie is dan ook teleurgesteld dat het college niet in staat is gebleken om dit dossier tot een goed einde te brengen. Als leden van het college, dus als collega’s, als teamgenoten, heb je toch de plicht om samen de schouders er onder te zetten. Uit de brief van wethouder Van Houwelingen maken wij op dat hij het college indringend om hulp heeft willen vragen. Blijkbaar heeft hij dit niet kunnen overbrengen. Blijkbaar is dit niet zo verstaan. Er zijn zenders en er zijn ontvangers. Wij vinden het triest dat dit onvermogen van het college heeft geleid tot deze ongewenste afloop. Deze ongewenste afloop verbaast des te meer als ik dit link aan de woorden van wethouder Akkerman die ik vandaag, in een column van zijn hand onder de titel “Geluk”, in de Gorcumse Courant las. Hij schrijft daar: “ergens bij horen en mee doen, maakt je actiever, blijer en… gelukkiger”. Als ik deze woorden op me in laat werken dan denk ik: waar heb ik wat gemist?
 
Daarnaast zoeken wij als VVD-fractie antwoord op de volgende vraag: waar is de teamleider van het college geweest in dit traject ter voorkoming van de thans ontstane situatie. Wat heeft hij als wettelijk verantwoordelijke voor de bevordering van de eenheid van het collegebeleid, zoals dat vermeld staat in artikel 53a van de gemeentewet, gedaan om deze eenheid dan ook daadwerkelijk gestalte te geven. Dat vragen wij ons af en horen daar graag een reactie op. Om dit wat nader te duiden:
Had het niet beter geweest als hij aan de voorkant zelf het vergunningsdossier onder zijn hoede had genomen, ter voorkoming van misverstanden?
Wetende dat dat niet is gebeurd is, had hij bij de eerste, mogelijk ongelukkig geformuleerde geluiden die Van Houwelingen ventileerde over de door hem gevoelde miskenning, hem en collega Akkerman niet in de kraag moeten grijpen en zeggen “hier dreigt een kwestie omdat jullie percepties uit elkaar lopen en dit moeten we oplossen met elkaar”. Voor zover wij dit hebben kunnen reconstrueren is dat niet of in onvoldoende mate gebeurd en is de situatie daarna alleen maar verslechterd, met uiteindelijk de uitkomst van afgelopen dinsdag. En dat betreuren wij ten zeerste.
 
Als we één ding kunnen concluderen naar aanleiding van deze situatie is wel dat het bij iedere betrokkene in meer of mindere mate heeft ontbroken aan empatisch vermogen en/of  zelfreflectie. Laat ieder van ons vooral in de spiegel kijken en het algemene Giessenlandse belang voorop stellen. Om die reden hecht de VVD-fractie eraan om deel te blijven nemen aan de coalitie met het CDA en de SGP. We hebben in de afgelopen jaren veel met elkaar bereikt, maar we staan ook nog voor forse uitdagingen, te noemen zijn hier de verschillende investeringsprojecten in de kernen en niet in de laatste plaats de herindeling met Molenwaard. Wij zullen ons in de komende weken samen met de andere fracties beraden hoe invulling te geven aan de vacature die na het ontslag van wethouder Van Houwelingen zal ontstaan.
 
Tenslotte willen wij zeggen dat wij wethouder Van Houwelingen, onze ‘eigen’ wethouder, zeer waarderen voor al hetgeen hij voor de gemeente Giessenlanden heeft betekend. In het bijzonder wil ik dan noemen de nieuwe aanpak in ruimtelijke ordeningszaken.
Juist hij pleitte altijd voor de dialoog. Hij is groot voorstander van het in gesprek gaan met de burgers en samen tot oplossingen komen. Als persoonlijk vaandeldrager van deze visie ervaart hij nu zelf een andere houding van zijn gemeente. Dat heeft hem geraakt. Dat blijkt uit zijn brief en dat blijkt uit de recente persoonlijke gesprekken met hem.
 
De heer Van Houwelingen is een bijzondere man met een liberaal hart en scherpe geest. Wij zijn hem als gemeente Giessenlanden, maar zeker ook als fractie veel dank verschuldigd. Als burger Van Houwelingen heeft hij nu zijn handen vrij om zijn recht te halen. Iedere burger heeft immers de mogelijkheid om de besluitvorming hier te beïnvloeden. Als wethouder leek Van Houwelingen deze mogelijkheid te worden ontnomen.
 
Ik sluit af met de conclusie dat zijn vertrek onvermijdelijk is, maar dat wij als VVD-fractie zijn voortijdige vertrek ten zeerste betreuren.
 
 
 
 
 
 
Bram Visser, Fractievoorzitter VVD-Giessenlanden
 

 

 

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Voortijdige vertrek van wethouder Teus van Houwelingen' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap