Bram Visser, ‘Op weg naar Alblasserwaard’

Fractie in actie geplaatst op maandag 30 januari 2017 door Fractievoorzitter

Trefwoorden: herindeling, herindelingsontwerp

Voorzitter, beste collega raadsleden, inwoners van Giessenlanden, hier aanwezig of elders meeluisterend,
 
Wij zijn vanavond bijeen om een besluit te nemen over het herindelingsontwerp ‘Op weg naar Alblasserwaard’. Het ontwerp voorziet in de samenvoeging van de gemeente Molenwaard en de gemeente Giessenlanden per 1 januari 2019. Het ontwerp is het logische vervolg op het principebesluit dat door ons met 13 tegen 2 stemmen is aangenomen op 22 november 2016. Dat principebesluit is na een heel zorgvuldig proces van onderzoek en informatie en bewonersavonden gedurende ruim anderhalf jaar tot stand gekomen. Kom dus niet aan met beweringen die erop duiden dat het gemeentebestuur dan wel de gemeenteraad onzorgvuldig is geweest in dit proces. Dergelijke uitingen werpen wij verre van ons.
Het herindelingsontwerp waar we vanavond over besluiten is dan ook, nogmaals, de logische bekrachtiging van het principebesluit.
 
Geluiden uit de kern Arkel (en ook een beetje uit Schelluinen) die oproepen voor aansluiting bij Gorinchem, die de afgelopen maand de gemoederen hebben beziggehouden en hier vanavond zijn geventileerd, verbazen ons dan ook in hoge mate. Want zoals gezegd, op 22 november jl., het moment van de waarheid waarop het principebesluit werd genomen was het stil, heel, heel stil en was er niets dat erop duidde wat in de afgelopen maand is losgemaakt.
 
Dat er vervolgens na 22 november reuring is ontstaan, en het volgende kan ik misschien beter niet zeggen omdat het de regionale verhoudingen niet bevordert, is vanwege de zeer onverantwoordelijke en onverteerbare uitspraken van de burgemeester van Gorinchem tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Het is een goed gebruik om bij het nieuwe jaar goede voornemens te hebben, wij scharen “de buren pesten” daar echter niet onder. Eerst Molenwaard en Giessenlanden complimenteren met hun voorgenomen huwelijk, hij vond het zelfs getuigen van klasse om vervolgens doodleuk te roepen dat de poorten van Arkelstad wagenwijd openstaan voor Arkel. Het voelt als een dolksteek in de rug door een huichelende roofridder Govert. Waar is de waardige invulling van het burgemeestersambt gebleven? Gelukkig is het slechts een waarnemer die het heeft gezegd en wij wensen Gorinchem een burgemeester toe van het niveau van onze burgemeester Ten Kate, een voortreffelijke bruggenbouwer.
Maar ik zei u al, dat over Gorinchem kan ik beter niet zeggen, maar soms moet je je tanden laten zien en ‘wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten’. Zo reageerde hij op een Facebookbericht van mijn collega Van Duin over de mogelijke toetreding van Gorinchem op termijn bij Drechtsteden met het bericht: “Nep-nieuws”. Ik zeg u beste ‘nep-burgemeester’ als u meeluistert: “u heeft gelijk, dat is nog helemaal geen feit en ook helemaal niet ter zake doende”. Wat wel een feit is dat Gorinchem zelf voor zelfstandigheid heeft gekozen binnen de huidige grenzen en ik benadruk ‘binnen de huidige grenzen’. Hoe haal je het dan in je hoofd om in het openbaar, nadat een buurgemeente een zorgvuldig democratisch besluit tot herindeling heeft genomen, twijfel te zaaien en olie op het vuur te gooien door te lonken naar het grondgebied van de buren? ‘Shame on you’, waarnemend-burgemeester van Gorinchem.
 
Dan weer even terug waarover het echt gaat: het herindelingsontwerp ‘Op weg naar Alblasserwaard’. Giessenlanden is een gemeente bestaande uit 7 kernen die de afgelopen 30 jaar in goede harmonie met elkaar en met behoud van ieders eigenheid en identiteit tot wasdom zijn gekomen. Noordeloos is geen Hoornaar, Giessen-Oudekerk  geen Hoogblokland, Giessenburg is geen Schelluinen en Arkel……. is Arkel. En alles bij elkaar: buitengewoon Giessenlanden.
Op 22 november hebben wij besloten om als gemeente Giessenlanden te gaan fuseren met Molenwaard, een nog jonge gemeente van 13 dorpen. Er is veel wat onze gemeenten Molenwaard en Giessenlanden bindt, maar we hebben elkaar ook nodig om nog sterker te worden. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat ook in die nieuwe situatie, los van de politieke context die dan ontstaat, elk van de 20 dorpen zijn eigenheid en identiteit kan behouden, waarin Schelluinen nog steeds Schelluinen is, Kinderdijk nog steeds Kinderdijk en Arkel uiteraard Arkel. De gemeente Alblasserwaard of Molenlanden, zo u wilt.
 
Wij als VVD-fractie kijken er naar uit en staan daar (nog steeds) voor de volle 100% achter en willen daar ook een succes van maken, zoals ook Giessenlanden een succes is geweest. Als wij nu tegemoet komen aan wat 1.025 inwoners van Arkel en 229 inwoners van Schelluinen wensen, dan doen wij ruim 13.000, ik herhaal 13.000 andere inwoners van Giessenlanden en 29.000 inwoners van Molenwaard zwaar tekort en dat willen wij niet.
Wij willen niet dat de herindeling wordt uitgesteld en daardoor dan misschien zelfs van tafel gaat. Voor inwoners van Arkel en Schelluinen die zich dan toch graag bij Gorinchem willen aansluiten omdat ze daar boodschappen doen: vandaag stonden op Funda.nl 428 woningen te koop in Gorinchem, en bij Kleurrijk Wonen waren 23 huurwoningen beschikbaar.
 
Wij als VVD-fractie staan vierkant achter dit herindelingsontwerp ‘Op weg naar Alblasserwaard’ en zullen het besluit van harte ondersteunen.
 
 Dank voor uw aandacht.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bram Visser
 Fractievoorzitter VVD-Giessenlanden, 30 januari 2017

 

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Bram Visser, ‘Op weg naar Alblasserwaard’' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap