Uitnodiging voor arenadebat omgevingsvisie

Giessenlandse politiek geplaatst op dinsdag 6 september 2016

Trefwoorden: arenadebat, omgevingsvisie, teus van houwelingen

De gemeente Giessenlanden startte onlangs met het ontwikkelen van een omgevingsvisie. Deze visie beschrijft de gewenste toekomst van de woon, werk en leefomgeving van onze dorpen en het buitengebied. Als gemeentebestuur willen wij deze visie samen maken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarom organiseren we de komende tijd o.a. drie arenadebatten. De input daarvan gebruiken we om tot een nieuwe omgevingsvisie te komen. Het eerste arenadebat is een discussiebijeenkomst waarbij u van harte welkom bent. Deze vindt plaats op 13 september van 19.00 – 22.00 uur in zalencentrum ’t Bruisend Hart, Dirk IV-plein in Hoornaar. Komt u ook?

Wat is een arenadebat?

Het ontwikkelen van de omgevingsvisie gebeurt in een open planproces. Dat betekent dat inwoners, dorps(be)raden, ondernemers en organisaties van het begin af aan direct betrokken worden bij het maken van de plannen. Hiervoor is bij de start van het proces een groot aantal mensen vanuit diverse achtergronden uit de dorpen en het buitengebied uitgenodigd om deel te nemen in een panoramagroep. Deze panoramagroep is actief betrokken bij het planproces. In de arenadebatten gaan de leden van deze panoramagroep in gesprek met de gemeenteraadsleden over onderwerpen die belangrijk zijn voor onze gezamenlijke visie op de toekomst van Giessenlanden. Het doel van deze gesprekken is het uitwisselen van ideeën, meningen en argumenten. Het gaat daarbij (nog) niet om het innemen van standpunten of het nemen van besluiten maar om gezamenlijk greep te krijgen op de onderwerpen die er toe doen in de gemeenschap van Giessenlanden.

Hoe gaat het in zijn werk?

In de inventarisatiefase zijn inwoners, ondernemers, en organisaties uit de dorpen en het buitengebied maar ook de ambtelijke organisatie, het college en de raadsleden, geïnterviewd over hun visie op de toekomst van Giessenlanden. Op basis van deze interviews wordt een aantal stellingen gepresenteerd en toegelicht die basis zijn voor de gesprekken die we gaan voeren.
In dit eerste arenadebat gaat het om hoofdlijnen. Hoe gaan we om met onze dorpen en het buitengebied? Hoe zien we de veranderende rol van de inwoners, ondernemers, organisaties en het openbaar bestuur in het licht van de participerende samenleving?

Wat verwachten wij van u?

U bent van harte welkom om dit arenadebat bij te wonen en het gesprek tussen de panoramagroep en de leden van de gemeenteraad te volgen. En omdat elke mening telt en ieder idee of argument waardevol is, zal de gespreksleider u actief  bij de discussie betrekken, en  krijgt u de gelegenheid om uw visie op de toekomst van Giesenlanden met ons te delen.


 

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Uitnodiging voor arenadebat omgevingsvisie' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap