Woonzorgproject Giessenburg

Dossier Giessenburg geplaatst op zondag 27 maart 2016

Trefwoorden: wozoco

Omnivera GWZ heeft aan de gemeente Giessenlanden, De Lange Wei en Syndion een aangepast en verbeterd schetsplan voorgelegd voor woonzorgproject ‘De Groene Wei’ in Giessenburg. De reden voor een aangepast voorstel was dat Omnivera GWZ een aantal knelpunten ziet ten aanzien van het oorspronkelijke plan, mede door de gewijzigde wetgeving voor de corporaties van medio 2015.
 
Op 17 november 2015 ontving de gemeente een brief van Omnivera GWZ waarin de woningcorporatie aangeeft een aantal knelpunten te zien voor het project ‘Groene Wei’. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente besloten een juridische toets uit te voeren, gelet op de in februari 2015 door beide partijen ondertekende exploitatieovereenkomst.
 
Knelpunten oplossen
In de tussentijd hebben de betrokken partijen gesprekken gevoerd over het project. In deze gesprekken heeft Omnivera GWZ toegelicht welke knelpunten zijn ontstaan door de gewijzigde wetgeving voor de corporaties van medio 2015. Vervolgens is met elkaar afgesproken om te onderzoeken of de knelpunten kunnen worden opgelost waarna het project, al dan niet in aangepaste vorm, doorgang kan vinden.
 
Aangepast schetsplan
Op 17 maart jl. heeft Omnivera GWZ een aangepast en verbeterd schetsplan gepresenteerd dat mogelijk een oplossing biedt voor de geconstateerde knelpunten. Omnivera GWZ, gemeente en zorgpartijen hebben met elkaar besloten om het voorstel verder uit te werken.
Met dit plan streven de betrokken partijen naar een optimalisatie voor de seniorendoelgroep en een betere afstemming op de vraag/behoefte. Daarnaast is rekening gehouden met de belangrijkste bezwaren van omwonenden, onder andere door de 6 woningen achter Neerpolderseweg 7 t/m 9A uit het plan te schrappen. Het totaal aantal woningen blijft in het aangepaste plan ongeveer gelijk.
 
Vervolgproces
De betrokken partijen hebben positief gereageerd op de hoofdopzet van het aangepaste plan en een aantal verbeteringen aangebracht. Het plan zal nu verder worden uitgewerkt en op haalbaarheid worden doorgerekend. Vanwege deze voorgestelde planbijstelling heeft de gemeente besloten om de vaststelling van het in procedure gebrachte bestemmingsplan op te schorten.
Voor de gemeente is het van belang dat dit schetsplan nu zo snel mogelijk wordt uitgewerkt tot een haalbaar plan waarmee invulling gegeven kan worden aan een lang gekoesterde wens van met name de senioren in Giessenburg.

 

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Woonzorgproject Giessenburg' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap