Reactie op vraag Ad van Duin over Hartveilig Wonen

Dossier Wmo & Zorg geplaatst op zaterdag 20 februari 2016

Trefwoorden: ambulancedienst, burgerhulpverlening, gezondheidszorg, schriftelijkevraag

Vraag aan het College:
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst over het Waardje in Arkel heb ik enkele mensen van de EHBO in Arkel gesproken over het project HartveiligWonen. Men was hier, op z'n zachts uitgedrukt, niet mee ingenomen, daar de EHBO afdelingen in Giessenlanden niet betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van het gekozen systeem!
Zij zijn zeer teleurgesteld dat er naast een goed bestaand netwerk waarin ook alle hulpdiensten/politie/brandweer en huisartsen participeren nu aan de kant staat! Zij beleven dit nu als een miskenning van al datgene wat zij in de jaren hebben opgebouwd. Het enige verschil met het bestaande is dat het nu meer geld gaat kosten?!
Dit verhaal is mogelijk eenzijdig, maar ik wil gaarne meer onderbouwde informatie wat wij doen met de EHBO afdelingen in onze gemeente en waarom hun (landelijk) systeem niet gebruikt kan worden?
 
Reactie van het College:
Het vraagstuk dat voorligt gaat over de organisatie en de inzet van burgerhulpverlening bij hartfalen. Om dit op een goede en eigenlijk professionele wijze te organiseren en te ondersteunen zijn er in Nederland twee systemen zijnde Hartslag.nu en HartveiligWonen. Binnen de regio Zuid-Holland Zuid is gekozen voor het systeem van Hartveilig Wonen. Het is maar mogelijk om per regio (schaal meldkamer en of ambulanceregio) met één systeem te werken. Hartslag.nu is dan ook niet aan de orde en is ook niet aangesloten op de meldkamer en werkt daardoor niet. De keuze is gemaakt nadat er eerst pilots zijn gehouden in de gemeenten Korendijk, Strijen, Binnenmaas, een enkele wijk in Dordrecht en de dorpen Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk in de gemeente Molenwaard. Bij deze pilots en de evaluatie daarvan waren zeer nauw betrokken de vrijwilligers die deelnamen en veelal ook de plaatselijke EHBO-verenigingen. De werking van de systemen is vrijwel gelijk echter Hartveilig Wonen is op een aantal punten verder doorontwikkeld. Belangrijk verschil en dat heeft met name ook de keuze bepaald om te kiezen voor HartveiligWonen is dat HartveiligWonen een totaal pakket is. HartveiligWonen verzorgt de gehele implementatie van het systeem, het beheer alsook de nazorg richting de vrijwilligers. Hartslag.nu biedt echter alleen het technische systeem van registratie en alarmering. Aanvullend hierop zou veel inzet (incidenteel en structureel) van zowel de gemeenten als ook de ambulancedienst nodig zijn om de burgerhulpverlening te ondersteunen en te onderhouden. In de basis lijkt Hartslag.nu goedkoper echter als de benodigde inzet van de gemeente en met name ambulancedienst worden meegenomen is hier geen sprake van. En zonder deze personele inzet kan de burgerhulpverlening niet functioneren. Overigens zijn de kosten voor de gemeente Giessenlanden voor deelname aan HartveiligWonen circa €2.000,- structureel.
 
Regio ZHZ versus lokale vrijwilligers
Door het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd (de ambulancedienst is hier formeel onderdeel van) is de keuze gemaakt om kiezen voor HartveiligWonen. Vervolgens is het aan de gemeenten geweest om te besluiten om daadwerkelijke deel te nemen. Per 1 januari 2016 is het systeem Hartveilig Wonen operationeel. Daarvoor, behoudens in de pilot gemeenten, was er geen werkend systeem (ook niet in Arkel) met betrekking tot de inzet van burgerhulpverlening bij hartfalen in Zuid-Holland Zuid. De mensen die zich reeds hadden aangemeld bij Hartslag.nu kunnen dit heel gemakkelijk ongedaan maken door zich aan te melden bij HartveiligWonen. Dit kan via www.hartveiligwonen.nl. Het is van groot belang om dit te doen want hoe meer vrijwilligers zich aanmelden hoe groter de kans dat bij een reanimatie ook daadwerkelijk een vrijwilliger beschikbaar is. Naast de aanmelding van zoveel mogelijk vrijwilligers die kunnen reanimeren is het van groot belang dat ook de beschikbare AED`s in de dorpen worden geregistreerd bij HartveiligWonen zodat deze bij een reanimatie kunnen worden gebruikt.

 

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Reactie op vraag Ad van Duin over Hartveilig Wonen ' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap