Uitnodiging Najaarsledenvergadering

van het Bestuur geplaatst op zaterdag 7 november 2015 door Bestuur

Trefwoorden: ledenvergadering

Wij nodigen u gaarne uit tot het bijwonen van onze najaarsledenvergadering op woensdag  25 november 2015  in zalencentrum “Het Bruisend Hart” te Hoornaar. Aanvang: 20.00 uur. (zaal open 19.30 uur)
 
Agenda:
1          Opening
2          Notulen voorjaarsledenvergadering 10 juni 2015
3          Informatie vanuit de raad en het college
 
* Bestemming vermogen
Na de verkoop van het woningbedrijf in 2008 beschikte de gemeente over een aanzienlijk vermogen. Het is vanaf het begin de wens geweest om de opbrengst van de verkoop in te zetten voor de gemeenschap van Giessenlanden. Raadslid Bert Snoek zal een toelichting geven op de uitgangspunten voor de aanwending van het vermogen
 
* Industrieterrein / nieuwe ontwikkelingen A27
Na jarenlange onduidelijkheid is overeenstemming bereikt over de realisatie van een nieuwe aansluiting op de autosnelweg A27, “Scheiwijk”, ook wel aangeduid als “Gorinchem-Noord”. Deze aansluiting maakt onderdeel uit van de wegverbreding A27 Hooipolder - Houten. Deze nieuwe aansluiting zal zorgen voor de ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein Groote Haar, maar ook wordt gekeken welke kansen deze biedt voor het verdere gebied. Wethouder Teus van Houwelingen geeft een toelichting op de mogelijke varianten.
 
* Kerngericht werken / de functie van de dorps(be)raden
Mooie dingen voor elkaar krijgen in onze Giessenlandse dorpen; dat willen we toch allemaal? Dat kunnen we doen door met elkaar op te trekken en verbindingen te leggen, waardoor we de kracht van onze dorpen zo optimaal mogelijk kunnen benutten. Fractievoorzitter Bram Visser zal een toelichting geven hoe  in Giessenlanden kerngericht werken wordt ingevuld.
 
4          Rondvraag
5          Sluiting
 
Bestuur VVD afdeling Giessenlanden.
Arie van Noordenne, voorzitter.
Jeanette Groen, secretaris.
 

Familie, vrienden en bekenden zijn van harte welkom.


 

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Uitnodiging Najaarsledenvergadering' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap