Activiteitenzone Giessenburg

Dossier Giessenburg geplaatst op vrijdag 24 juli 2015

Trefwoorden: sportpark giessenburg

Het initiatiefplan voor de activiteitenzone langs de Kerkweg gaat een nieuwe fase in. Dit initiatief maakt deel uit van het door de dorpsraad van Giessenburg opgestelde Kernplan Giessenburg, waarmee de raad van Giessenlanden onlangs instemde. Door een maximale clustering van voorzieningen die elkaar versterken, wil de dorpsraad een meerwaarde creëren voor de inwoners van Giessenburg. De komende periode staat in het teken van het haalbaarheidsonderzoek.
 
Een dynamisch speelveld
Het maatschappelijk draagvlak bij inwoners en verenigingen is een belangrijk onderdeel van dit onderzoek. De door de gemeente aangestelde procesmanager heeft inmiddels met alle partijen gesproken om het dynamische speelveld te verkennen. Hij heeft inzicht verkregen in de gedeelde perspectieven en belangen van partijen, maar ook de verschillen daarin. Ook is er een bijeenkomst geweest met alle betrokken verenigingen, waar ze zijn geïnformeerd over het te doorlopen proces. Ook de recent aangesloten volkstuinvereniging Giessenland en de onlangs opgerichte Belangenvereniging Park Giessenburg waren hierbij aanwezig. Deze verenigingen zijn net als de andere verenigingen uitgenodigd betrokken te zijn bij het proces en samen te werken aan verdere uitwerking van de plannen.
 
Scenario’s
Vertrekpunt voor het haalbaarheidsonderzoek is het initiatiefplan zoals dit in het kernplan is geformuleerd, inclusief commerciële voorziening. De meerwaarde van de bundeling van functies komt hierbij aan de orde, evenals het gezamenlijk gebruik van parkeerplaatsen, ontsluitingswegen en dergelijke. Ook ruimtelijke- en financiële aspecten maken deel uit van de beoordeling van de haalbaarheid. Naast dit scenario wordt nog een tweetal scenario’s onderzocht. Dit betreft aan de ene kant bundeling van de sporthal met andere voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de accommodatie van de voetbalvereniging. Het andere scenario bevat een verplaatsing van de sporthal, waarbij andere voorzieningen los van elkaar worden gerealiseerd.
 
Maatschappelijk in combinatie met commercieel
De procesmanager brengt namens de gemeente de plannen bij elkaar ter beoordeling van de haalbaarheid en risico’s. Voor de haalbaarheid van en de investeringen in het commerciële deel van de plannen (Plan Doet), een hotel met diverse faciliteiten, is de commercieel initiatiefnemer verantwoordelijk. Deze partij zal de haalbaarheid van dit deel onderzoeken en aantonen. De verenigingen die deel uitmaken van (een van) de scenario’s dragen ook de eigen verantwoordelijkheid voor hun plannen.
Volgens de planning zal de gemeenteraad zich in december 2015 kunnen buigen over een voorstel met hierin de haalbaarheid en risico’s van de drie scenario’s. Afhankelijk van de besluitvorming over dit voorstel en het mogelijk aangegeven voorkeurscenario zal een vervolgtraject worden uitgezet. Daarbij is het de bedoeling dat er in eind 2015 een haalbaar en realiseerbaar plan ligt. 

 

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Activiteitenzone Giessenburg' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap