Jaarverslag 2014 VVD afd. Giessenlanden

van het Bestuur geplaatst op woensdag 10 juni 2015

Trefwoorden: jaarverslag, 2014

In het verslagjaar is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. In de voorjaarsvergadering is Jeanette Groen benoemd als bestuurslid en in de najaarsvergadering is Kees den Braven afgetreden. Jeanette Groen vervuld sindsdien de functie van secretaris.
Het bestuur is nu als volgt:
Arie van Noordenne           voorzitter
Jeanette Groen                   secretaris
Huig van IJzeren                penningmeester
Carla van Dijk                      tweede voorzitter
Kees Kooiman                     bestuurslid
 
Het bestuur vergaderde vier keer, waarvan één keer gezamenlijk met de wethouder en de raadsleden.
 
De ledenvergaderingen werden gehouden op 11 juni en 19 november.
In beide vergaderingen werd naast de huishoudelijke punten ingegaan op de gemeentepolitiek.
 
Op 19 maart waren er gemeenteraadsverkiezingen. Het aantal op de VVD uitgebrachte stemmen (1646) resulteerde in 4 zetels in de gemeenteraad.
Nadat VVD, CDA en SGP een coalitieakkoord hadden bereikt werd Bert Snoek namens de VVD wethouder.
In december 2014 is Teus van Houwelingen wethouder geworden en is Bert Snoek weer toegetreden tot de raadsfractie.
 
De raadsfractie was eind 2014 als volgt samengesteld:
Bram Visser              fractievoorzitter
Ad van Duin
Ellen Kist
Bert Snoek
Annie van de Riet, Huibert Rietveld en Jeanette Groen wonen als commissielid de raadsvergaderingen zeer regelmatig bij.
 
Na de gemeenteraadsverkiezingen hebben wij afscheid genomen van Jan de Groot als wethouder. Voor zijn vele verdiensten voor de VVD is aan hem de D.U. Stikkerplaquette uitgereikt door hoofdbestuurslid Jock Geselschap. Deze uitreiking vond plaats tijdens de voorjaarsledenvergadering.
 
In de najaarsledenvergadering hebben wij Henry Keizer, voorzitter van de VVD, verwelkomd. Hij was naar Hoornaar gekomen om Kees den Braven de Thorbeckepenning uit te reiken voor zijn verdienste voor de VVD gedurende meer dan 45 jaar.
 
Onze website wordt beheerd door Ad van Duin. Wij zijn Ad veel dank verschuldigd voor de vele werkzaamheden die hij verricht om de website up-to-date te houden.
 
Eind 2014 was het ledenaantal van onze afdeling 107. Dit is wederom een afname. Eind 2013 was het ledenaantal 121.
 
Ieder lid heeft digitaal toegang tot de website “Mijn VVD”. Daar is vrijwel alle informatie m.b.t. de VVD te verkrijgen. Een wachtwoord is via betreffende website te verkrijgen. Informatief is ook het partijblad “Liber” en de digitale nieuwsbrief “Thorbeckeweb”.
 
Wij hopen met dit verslag enig inzicht te hebben gegeven in het wel en wee van onze afdeling. Wij danken een ieder die zich het afgelopen jaar op wat voor wijze dan ook heeft ingezet voor onze afdeling. Ook dank aan onze vertegenwoordigers in de raad en het college voor het vele werk door hen verricht.
 
Bestuur VVD afdeling Giessenlanden
Jeanette Groen, secretaris

 

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Jaarverslag 2014 VVD afd. Giessenlanden' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap