Onderzoek bestemming vermogen

Giessenlandse politiek geplaatst op donderdag 27 februari 2014

Trefwoorden: vermogen

Onderzoek bestemming vermogen gemeente Giessenlanden

Het college van de gemeente Giessenlanden heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de bestemming van het vermogen van de gemeente. Dit onderzoek vond plaats om na te kunnen gaan hoe de gemeente in de komende jaren (een substantieel) deel van het vermogen kan inzetten voor de uitvoering van de visie de gemeente. Een van de speerpunten in deze visie is het realiseren van duurzame voorzieningen voor de dorpen. De uitkomst van het onderzoeksrapport wordt in de gemeenteraadsvergadering van mei 2014 behandeld.
 
Door de verkoop van het woningbedrijf beschikt de gemeente Giessenlanden over een vermogen van circa € 70 miljoen. De gemeente wil (een substantieel deel) hiervan inzetten voor het realiseren en behouden van een goed duurzaam voorzieningenniveau in de dorpen van Giessenlanden. In de visie ‘Giessenlanden, een vitaal perspectief’ die in 2011 is opgesteld staat hierover dat: “…het gemeentebeleid is gericht op goede duurzame voorzieningen, die goed bereikbaar zijn voor de burgers. Behoud van identiteit en de leefbaarheid voor de inwoners van de dorpen staan voorop.”
 
Onderzoeksvraag
Via een motie heeft de gemeenteraad op 14 november 2013 aan het college gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de besteding van het vermogen van de gemeente. Het college heeft vervolgens adviesbureau Deloitte de opdracht gegeven om het onderzoek uit te voeren met als centrale vraag: “Welke modellen maken het – los van regionale ontwikkelingen - duurzaam mogelijk om (een substantieel deel van) de reserve woningbedrijf in te zetten voor het realiseren en handhaven van een goed voorzieningenniveau in de Giessenlandse dorpen?” Deelvragen daarbij zijn: welke modellen passen bij de visie van Giessenlanden? Welke modellen geven een balans tussen de raad en zeggenschap van de dorpen? Welke modellen zijn financieel/juridisch haalbaar? En welke risico’s zijn er?
 
Drie modellen
In het onderzoeksrapport wordt aangegeven dat er vijf modellen mogelijk zijn voor het inzetten van (een gedeelte van) het vermogen van de gemeente. Drie van deze modellen lijken volgens de onderzoekers het beste bij Giessenlanden te passen:
  1. de gemeente sluit langdurige contracten met de kernen (bijvoorbeeld via dorpsraden);
  2. de gemeente draagt geld en taken over aan een nieuwe rechtspersoon, bijvoorbeeld een stichting of vereniging, waarin de gemeente zelf participeert.
  3. de gemeente draagt geld en taken over aan een nieuwe rechtspersoon waarin de gemeente niet participeert.
Voor de modellen 2 en 3 geldt wel dat er met de rechtspersoon goede afspraken moeten worden gemaakt over het beschikbare budget per taak.
 
Vervolgproces
In mei 2014 legt het college een voorstel aan de gemeenteraad voor dat zal bestaan uit twee sporen:
  1. het nemen van een principebesluit over de uitwerking van de voorkeursmodellen.
  2. een analyse te laten maken welke taken, activiteiten met bijbehorende budgetten in aanmerking komen om langdurige contracten voor af te sluiten en/of over te dragen.
 Bron: Gemeente Giessenlanden van 26 februari 2014

 

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Onderzoek bestemming vermogen' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap