Gemeenteraad beslist binnenkort over beleidsplannen in het sociaal domein

Dossier Sociaal geplaatst op zaterdag 15 februari 2014

Trefwoorden: awbz, cjg, jeugdzorg, rsd, wajong, wbb, wmo, wsw

Op 1 januari 2015 dragen het Rijk en de provincies taken uit het sociale domein over aan gemeenten. Het gaat hierbij om jeugdhulp, werk & inkomen (Participatiewet) en zorg & ondersteuning (Wmo/AWBZ). Om deze taken goed te kunnen uitvoeren, hebben gemeenten in de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden gezamenlijk beleidsplannen ontwikkeld. In februari of maart nemen de gemeenteraden hierover een besluit.
 
Bij het tot stand komen van de beleidsplannen zijn lokale en regionale zorgaanbieders, welzijnsinstanties, belangenbehartigers, Avelingen Groep en de Regionale Sociale Dienst betrokken. Een aantal gemeenten heeft een lokale paragraaf aan de beleidsnota toegevoegd.
 
De verbinding biedt kansen
Behalve de drie afzonderlijke beleidsplannen over de transities wordt ook het beleidsplan ‘De Verbinding’ aangeboden. Dit plan beschrijft de samenhang tussen de transities. Het doel van De Verbinding is om te zorgen dat verschillende soorten hulp zoveel mogelijk gebundeld worden aangeboden. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een integrale aanpak waarbij één contactpersoon een gezin/huishouden op weg helpt om de situatie te verbeteren.
 
Iedereen doet mee in onze regio
Al eerder stelden de gemeenten een gezamenlijke visie over dit onderwerp vast. Centrale boodschap uit de visie is: “Iedereen doet mee in onze regio”. Voor hulp en ondersteuning kunnen inwoners in eerste instantie terecht in hun eigen netwerk. Gemeenten bieden een vangnet voor degene die daaraan niet voldoende heeft. De ondersteuning wordt, waar mogelijk, lokaal georganiseerd. .
Wat staat er in de plannen?

Beleidsplan Jeugd

In het ontwerp staan de jeugdige en het gezin centraal. Als er problemen zijn, gaan de gemeenten er vanuit dat het gezin dit zelf kan oplossen. Is dat niet het geval dan kunnen zij ondersteuning vragen aan familie, vrienden, buren en anderen binnen hun sociale netwerk, oftewel de sociale opvoedomgeving. Gemeenten willen deze sociale opvoedomgeving versterken. Basisvoorzieningen als huisartsen, jongerenwerk, religieuze organisaties, kinderopvangorganisaties, politie, scholen en verenigingen versterken de sociale opvoedomgeving. Voor alle hulpvragen die niet door de basisvoorzieningen kunnen worden beantwoord, is er het sociaal team. Het sociaal team is een onafhankelijk, transparant, generalistisch en multidisciplinair samengesteld team. Het sociaal team kan er (specialistische ondersteuning) bij halen.

Beleidsplan Wmo/AWBZ

De gemeenten gaan er van uit dat iedere inwoner eerst zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar leven en welzijn waarbij de gemeente ervan uit gaat dat mensen zoveel mogelijk voor elkaar zorgen. Maar als dit niet lukt en  ondersteuning nodig is,  is er een vangnet.

Beleidsvoornemens Participatiewet

De Participatiewet heeft als doel te bevorderen dat (nog meer) mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt door middel van een vorm van ondersteuning door de Regionale Sociale Dienst of de Avelingen Groep aan het werk kunnen. De gemeenten gaan op basis van maatwerk bepalen wie voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking komt.
 
Uitvoering en inrichting
Als de beleidsplannen zijn vastgesteld, gaan de gemeenten en de partners aan de slag met de inrichting en uitvoering van de drie transities. Er wordt een uitvoeringsagenda opgesteld die rond de zomer aan de gemeenteraden worden aangeboden. Op 1 januari 2015 draagt de Rijksoverheid de taken over aan de gemeenten.

 

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Gemeenteraad beslist binnenkort over beleidsplannen in het sociaal domein' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap