Openbrief, Advies aan de commissie-Schutte

Dossier Samenwerken geplaatst op maandag 3 februari 2014 door Fractievoorzitter

Trefwoorden: av-gemeenten, commissie schutte, openbrief

De twee grootste fracties in Giessenlanden komen gemeenschappelijk tot één advies aan de commissie-Schutte. De fractievoorzitters van de VVD en PvdA doen de volgende oproep:

Je eigen schaduw voorbij, omdat het moet

Volgende week is het zover. Dan zal de commissie-Schutte haar advies uitbrengen aangaande de bestuurlijke toekomst van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (AV). Op 16 januari 2014 mochten we al een voorproefje beleven van de eerste bevindingen van de commissie. De zeer voorlopige conclusies in de tussenrapportage van Schutte cs zijn niet mals. Binnen de regio AV ‘ontbreekt het aan een gemeenschappelijke opdracht, een gezamenlijke oriëntatie of een gedeelde ambitie', zo stelt de commissie. En nog wat scherper ‘de AV-gemeenten maken niet zozeer een overtuigende, positieve keuze voor elkaar.' Daar ben je klaar mee als gemeentebestuurder. De door ons zo bejubelde toekomstvisie Visie 2030 wordt afgedaan als ‘meer een opsomming van wensen en plannen dan een gezamenlijke ambitie. Gemeenten voelen zich niet geroepen hier echt, gezamenlijk, voor te gáán.' Zo bestuurders, zo collega’s … daar staan we dan! Weggezet als een stelletje onwillige honden die de hazen in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden nooit zullen vangen.
 
En de reacties? Die waren enerzijds voorspelbaar, anderzijds liggen er ook nieuwe kansen. Hardinxveld-Giessendam en Giessenlanden lijken het meest coöperatief en gaan voor een grote AV-gemeente. Molenwaard vindt een nieuwe herindeling een stap te snel en wil alleen ambtelijk samenwerken. De eigen geschiedenis zou moeten uitwijzen dat dit niet meer is dan een tussenstation op weg naar een definitieve herindeling.
Leerdam en Zederik, als gemeenten in de Vijfheerenlanden, gaven, toch wel verrassend, een nieuwe richting aan. Nu het verbond van G(iessenlanden), L(eerdam) en Z(ederik) niet uitgebouwd gaat worden, kiezen bestuurders uit de twee laatste gemeenten onomwonden voor een nieuwe tripartite overeenkomst met Vianen. En ook deze gemeente lijkt een terugkeer naar Zuid-Holland te ambiëren.
Buitengewoon teleurstellend was de reactie van de politici uit het Gorinchemse, de centrumgemeente binnen de huidige samenwerking. Daar waar coryfee Piet IJssels de laatste jaren de blik oprecht naar buiten en richting Waard had gericht, daar lijkt met zijn vertrek de aloude naar binnengerichtheid teruggekeerd! Arkel en Schelluinen bij Gorinchem en verder zelfstandig blijven, dat lijkt voor de Gorinchemse bestuurders het hoogst haalbare. Het, mede door uitzendingen van Nieuwsuur ontstane idee dat men een voorbeeldgemeente is in Nederland, vertroebelt de werkelijk benodigde visie op de bestuurlijke toekomst van een kleine Zuid-Hollandse gemeente met 35.000 inwoners en een buitengewoon zorgelijke financiële huishouding. Lef en durf om over de eigen schaduw heen te springen is bij alle gemeentebestuurders nodig, maar in Gorinchem misschien wel het meest.
 
Als fractievoorzitters van de twee grootste partijen in Giessenlanden willen we onze collega’s graag een handje helpen en de commissie Schutte een extra optie aanbieden. We gaan er daarbij van uit dat iedereen beseft dat je elkaar bij een opschaling nodig hebt en de kracht van stad en platteland moet verenigen om het maximale voor de burgers te bereiken. Je moet daarbij lef tonen en het eigen pluche vergeten.
 
Wij zouden gaan voor twee gemeenten. Een gemeente Alblasserwaard bestaande uit Molenwaard, Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden en Gorinchem (inwoneraantal ca. 95.000). En een gemeente Vijfheerenlanden bestaande uit Leerdam, Vianen, Zederik en (eventueel) Lingewaal (inwoneraantal ca. 65.000). Beide gemeenten hebben voldoende massa voor daadwerkelijke bestuurskracht. Beide gemeenten vormen een geografisch natuurlijke entiteit. Beide gemeenten kennen de verbinding tussen rood en groen die de krachten bundelt, waarbij afgestapt wordt van de aloude strijd tussen stad en platteland.
Beide gemeenten krijgen politiek stabiele verhoudingen met stevige verankering in de belangrijkste hedendaagse politieke stromingen zoals sociaal-democratie, liberalisme, christen-democratie en lokale vertegenwoordigingen. Twee mooie gemeenten. Klaar voor de toekomst.
 
Wat er voor moet gebeuren? Politici moeten over hun schaduw heen springen. Ook in tijden van verkiezingen. En durven kiezen. En echt, de Nieuwe Doelen gaat niet dicht omdat er enkele extra raadsleden van confessionele huize aanschuiven, maar omdat het blijkbaar te duur is en er goed gekeken moet worden naar de exploitatie-opzet. Overigens denken we dat een volwaardig theater gewoon open blijft in de nieuwe gemeente, want cultuur is belangrijk voor de samenleving en mag best wat kosten. En nee, er blijft gewoon respect voor de mensen die zondag hun kerk willen bezoeken, ook al kun je in die nieuwe gemeente, elders, op hetzelfde moment brunchen in de vesting Gorinchem. Dat is niet alleen een reëel beeld anno 2014, maar ook sterk toekomstgericht.
Kortom, een buitengewoon perspectiefrijk vooruitzicht, beter voor de inwoners, sterker op de bestuurlijke kaart. Commissie Schutte spreekt u uit!
 
Giessenlanden, februari 2014
 
Bert Snoek, fractievoorzitter VVD                Berend Buddingh, fractievoorzitter PvdA

 

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Openbrief, Advies aan de commissie-Schutte' (1)

Waard om te besturen

De Commissie Bestuurlijke Vormgeving Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is ingesteld door het dagelijks bestuur van de regio AV en heeft de opdracht gekregen drie bestuurlijke modellen uit te werken voor de toekomstige bestuurlijke inrichting van de regio.

Op donderdag 13 februari 2014 heeft de commissie tijdens een openbare bijeenkomst in de Evenementenhal te Gorinchem haar eindadvies gepresenteerd en aangeboden aan het dagelijks bestuur. Ruim 100 raadsleden, gemeentelijke bestuurders en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties waren aanwezig bij de presentatie van de eindrapportage "Waard om te besturen".

Geplaatst door van de redactie op vrijdag 21 februari 2014

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap