Teus van Houwelingen, Exit welstandtoezicht

Dossier (ver)Bouwen geplaatst op zaterdag 14 december 2013

Trefwoorden: bouwvergunning, welstandseisen

In de raadsvergadering van 12 december is besloten de welstandnota buiten werking te stellen. Dat betekent dat er vanaf 1 januari geen welstandtoets meer plaatsvindt als een bouwvergunning wordt aangevraagd, en de adviescommissie zich dus niet meer buigt over de vraag of het bouwplan misschien de omgeving ontsiert. Een goede zaak, vindt de VVD. Te vaak zijn er vraagtekens te plaatsen bij adviezen van de commissie, die zo goed als altijd zonder nadere motivatie door B&W worden opgevolgd.

Motiveren
Tot een echte gedachtewisseling komt het nooit, want als je het er niet mee eens bent moet je een bezwaarschrift indienen. Maar de vraag of iets mooi of lelijk is oplossen binnen een juridisch begrippenkader, dat is zo goed als onmogelijk. En trek je dus altijd aan het kortste eind.
Het legt wel - wat ook past in de maatschappelijke trend om meer verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen - meer verantwoordelijkheid bij de vergunninghouder c.q. bouwer. Hij zal desgevraagd aan zijn omgeving moeten kunnen motiveren waarom zijn bouwwerk geen aantasting van de omgeving vormt, en kan daarvoor niet eenvoudigweg verwijzen naar zijn bouwvergunning.
 
Aan anderen
Maar ook voor het gemeentebestuur zal het nog wel eens lastig zijn. Dat bleek wel in de vergadering, waar termen als ‘evalueren’ en ‘uit de hand lopen’ werden gebruikt. Zo van “o, als dat maar goed gaat als wij er niet heel erg op letten”. Maar kenmerkend voor loslaten is nu juist dat je je eigen opvattingen niet langer centraal stelt, en het ook werkelijk aan anderen overlaat om te beslissen hoe zij het aanzien van hun dorp, straat en pand vorm geven. De VVD probeert daar consequent in te zijn. Als je er niet over gaat, heb je er ook geen mening over. Wel als mens natuurlijk, maar niet als overheid. Pas als er een breed gedragen opvatting is dat het zonder overheidsoptreden flink uit de hand loopt is er een reden om regulerend op te treden.
 
Ruimte geven
We denken dat burgers prima in staat zijn om zelf dit soort verantwoordelijkheden te nemen, en verwachten zeker niet dat Giessenlanden er op termijn afschuwelijk uit zal zien. Integendeel! Te lang hebben we saaiheid en eenvormigheid tot norm verheven. Het afschaffen van de welstandtoets geeft ruimte voor individualiteit en creativiteit. En het maakt vergunningverlening weer wat minder complex en goedkoper. Dat is wat we als VVD graag voor iedereen willen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teus van Houwelingen, raadslid

 

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Teus van Houwelingen, Exit welstandtoezicht' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap