Jan de Groot, bouwen in alle kernen is weer mogelijk

Dossier (ver)Bouwen geplaatst op vrijdag 13 december 2013

Trefwoorden: regionale woonvisie

Inderdaad het kan weer. Om precies te zijn; kansen grijpen op het gebied van bouwen en wonen, kan weer. De Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV) heeft een regionale woonvisie opgesteld waarin de colleges van B&W van gemeenten en woningbouwcorporaties in deze regio hebben aangeven samen te werken om te bepalen waar nieuwbouwprojecten in de toekomst zullen komen.
 
Deze regionale woonvisie maakt helder wat de opgaven zijn op het gebied van wonen voor de komende jaren. De huidige situatie is hierin beschreven, de toekomstige behoefte aan woningen en dat we als regio hebben afgesproken om woningen te bouwen daar waar de concrete vraag is.
 
Uitvoering bij de AV-regio
De Provincie heeft een bovenregionale bevoegdheid ten aanzien van woningbouw en stelt de kaders vast van aantallen nieuw te bouwen woningen. Zij heeft ingestemd met de woonvisie en legt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de AV-regio. Mede door de enorm veranderende woningmarkt heeft de Provincie deze aantallen drastisch verlaagd. In eerste instantie werd uitgegaan van zo’n 5000 nieuw te bouwen woningen in de AV-regio tussen 2010 en 2020. Door de Provincie is dit aantal teruggebracht naar 3500 woningen. Hierop was de eerste reactie van de regio niet bepaald enthousiast. Echter, al snel ontstond realiteitszin en werd de werkelijkheid van de veranderende vraag naar woningen, ook in de AV-regio bepalend. Er werd een gezamenlijke opstelling gekozen om met dit gegeven om te gaan, met de regionale woonvisie als resultaat.
 
Alle dorpen
Een discussiepunt was onder andere: Bouwen we bij voorkeur alleen in de stedelijke gebieden? Dit zou de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen in Giessenlanden niet ten goede komen. Giessenlanden heeft er daarom voor gepleit dat het mogelijk moet blijven ook in de ‘woon’dorpen te kunnen bouwen. En dit is bewerkstelligd, in:
  • woondorpen (Giessen-Oudekerk, Schelluinen, Noordeloos en Hoogblokland) kunnen per jaar 5 woningen gebouwd worden,
  • voorzieningendorpen (Giessenburg, Arkel en Hoornaar) 10 woningen,
  • stedelijke gebieden kunnen 50 woningen zonder inmenging van de Regio gebouwd worden.
Gezamenlijk optrekken
Naar verwachting behandelen de gemeenteraden van de AV-gemeenten de visie in het voorjaar van 2014. Belangrijk voor de uiteindelijke uitvoering is dat we als AV-gemeenten gezamenlijk blijven optrekken en grotere plannen met elkaar bespreken en op elkaar afstemmen. De afgelopen 1,5 jaar zijn er in Giessenlanden nagenoeg geen nieuwe plannen van de grond gekomen, onder andere vanwege terughoudendheid over de aanvankelijk pessimistische verwachtingen over de uitkomst. Nu kijken we met voldoening terug op een proces van samenwerking op basis van vertrouwen én de gezamenlijke overtuiging van de regio gemeenten dat dit tot een beter resultaat leidt dan ieder voor zich. Het gaat dus echt wat worden met de AV!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jan de Groot, Wethouder Ruimtelijke Ordening
 

 

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Jan de Groot, bouwen in alle kernen is weer mogelijk' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap