Fraudeaanpak

Dossier Sociaal geplaatst op zaterdag 24 september 2011

Trefwoorden: fraude, sociale zekerheid, uitkeringen

In het voorjaar is door minister Kamp het Handhavingsprogramma 2011-2014 aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Het fraude regime zal de komende jaren sterk worden aangescherpt.

Draagvlak sociale stelsel

Fraude in de sociale zekerheid ondermijnt de solidariteit en brokkelt het draagvlak af onder ons sociale stelsel. Afgelopen jaar is er voor 119 miljoen euro aan onterechte uitkeringen ontvangen. Bijna de helft van dit bedrag betreft fraude. Dit heeft gevolgen voor mensen die belasting betalen, maar ook voor mensen die wel rechtmatig aanspraak maken op een uitkering. Zij komen in een kwaad daglicht te staan.
Ook gemeenten zijn hier de dupe van. Vorig jaar hadden gemeenten een bedrag van 1,3 miljard aan vorderingen openstaan. Een kwart hiervan kan worden aangemerkt als moedwillege fraude. Een bedrag van meer dan 300 miljoen euro aan fraude dat niet wordt geïnd.

Het fraude regime scherper

Hoewel het Handhavingsprogramma voor de komende jaren een goede start is ziet de VVD nog wel ruimte om de schroeven nog iets steviger aan te draaien. Zo kan de verjaringstermijn voor recidive van 5 naar 10 jaar. Wat betreft de VVD is 5 jaar veel te kort om na fraude met gemeenschapsgeld een schone lei te krijgen. Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. Dit geldt ook voor bedrijven. Bij grootschalige fraude met premies en uitbuiting van illegale werknemers wil je niet pas na 3 keer het bedrijf stilleggen. Dit moet eerder, vindt de VVD. Fraude leidt tot oneerlijke concurrentie en kan de gezondheid en veiligheid van werknemers in gevaar brengen. Daarom heeft de VVD tijdens het debat dit voorjaar een tweetal moties ingediend die er op zien het fraude regime nog iets scherper te krijgen. Beide moties zijn met een ruime meerderheid aangenomen.

Gemeenten het hardst geraakt

Maar de aanpak van fraude houdt niet op in Den Haag. Zoals gezegd worden gemeenten het hardst geraakt door fraude in de bijstand. Mensen ontvangen jarenlang ten onrechte vele tienduizenden, soms wel honderdduizenden, euro's. Dit gaat ten koste van gemeenschapsgeld. De sociale recherche heeft haar handen vol aan het opsporen en het terugvorderen van het geld. De VVD in de Tweede Kamer wil de gemeenten zo goed mogelijk van dienst zijn waar het kan. Samen kunnen we fraude terugdringen, de pakkans vergroten en het draagvlak voor de sociale zekerheid behouden.

Bron: Tweede kamerlid Malik Azmani (VVD) september 2011


Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Fraudeaanpak' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap