Over de nieuwe Wet 'Werken naar Vermogen' (WWnV)

Dossier Sociaal geplaatst op dinsdag 6 september 2011

Trefwoorden: wetgeving, wsw, wwnv

Beter de warmte van een baan dan de kilte van een uitkering, zei Bolkestein al. De VVD heeft altijd gesteld dat mensen niet afhankelijk mogen worden gemaakt van een uitkering. Dat geldt voor eenieder, maar voor jongeren des te meer. Juist zij zouden een mooie toekomst voor zich moeten hebben.

Daarom is de explosieve groei van het aantal Wajong-uitkeringen ons al jaren een doorn in het oog. Op dit moment zitten er ruim 200.000 mensen in de Wajong. Per dag stromen er ca. 60 nieuwe jongeren, in. Bij ongewijzigd beleid zal het aantal jongeren met een Wajong-uitkering verdubbelen!

Eén van de hervormingen van dit kabinet is de Wet Werken naar Vermogen (WWnV). In plaats van mensen af te schrijven, willen we uitgaan van wat mensen kunnen. Zonder etiket of stigma. Voor jongeren die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn blijft de Wajong bestaan. Jongeren met een indicatie voor een beschutte werkplek houden toegang tot de WSW. Arbeidsgehandicapten met een verdiencapaciteit worden zo veel mogelijk aan de slag geholpen bij reguliere werkgevers en waar nodig met loondispensatie en werkregelingen. Hierdoor houden we de Wajong en WSW in stand voor de mensen die dat het hardst nodig hebben.

De WWnV gaat in per 1 januari 2013.

De WWnV is de uitkomst van onderhandelingen tussen kabinet, VNG, IPO en UvW. Het VNG-congres, van afgelopen zomer, heeft nog geen goedkeuring verleend aan de gemaakte afspraken. De VNG wil nu een 'beter' resultaat bewerkstelligen in het wetgevingsproces tussen kabinet en Staten-Generaal. De VNG zal daarbij een zeer actieve lobby voeren richting kabinet en Tweede Kamer. Het kabinet ziet het besluit van de VNG als een afwijzing, terwijl de VNG dat ziet als aanvaarding. Het wachten is op nadere uitleg van de VNG.

Voor de VVD-fractie in de Tweede Kamer staat de uitvoering van het Regeer- en Gedoogakkoord voorop. Daarop zal de VVD het kabinet aanspreken. Het Bestuursakkoord is echter een zaak tussen het kabinet en de VNG. Het VVD kamerlid Malik Azmani wil de komende tijd met alle VVD-bestuurders in het land in overleg blijven om ook deze stelselwijziging tot een succes te maken.

Bron: VVD fractielid Tweede kamer Malik Azmani


Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Over de nieuwe Wet 'Werken naar Vermogen' (WWnV)' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap