Omstreden vluchtelingenstatus brengt burgemeesters in geweer

Dossier Sociaal geplaatst op zaterdag 16 juli 2011

Trefwoorden: 1f-status, overgenomen bericht uit vng magazine

Burgemeesters uit achttien gemeenten, waar onder Giessenlanden, hebben minister Gerd Leers voor Immigratie en Asiel opgeroepen de vertrekprocedure voor Afghaanse vluchtelingen met een zogenoemde 1F-status (verdacht van oorlogsmisdaden) te staken. Zij verkeren in een ‘volstrekt rechteloze’ situatie.

Mohammed Rafiq Naibzay werkte tijdens de Russische overheersing van zijn land als onderofficier voor de toenmalige Afghaanse veiligheidsdienst. Toen de Taliban de macht overnamen, belandde hij in de gevangenis. Anderhalf jaar lang werd hij naar eigen zeggen dagelijks geslagen. Op een dag, inmiddels veertien jaar geleden, lukte het hem met zijn gezin te vluchten naar Nederland. Zijn vrouw en vier kinderen kregen een verblijfsvergunning. Naibzay niet omdat hij de 1F-status heeft. Die is gebaseerd op artikel 1F van het VN-vluchtelingenverdrag, bedoeld om mensen die verdacht worden van oorlogsmisdaden asiel te kunnen weigeren. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken besloot in 2000 dat elke gevluchte officier of onderofficier uit Afghanistan voortaan de 1F-status zou krijgen.

Ongewenst vreemdeling
Rafiq Naibzay, inwoner van Giessenlanden, is dus ongewenst vreemdeling. In de afgelopen jaren heeft hij allerlei documenten verzameld om zijn onschuld aan te tonen. Die werden echter niet geaccepteerd. ‘De rechteloosheid waarin Rafiq Naibzay terecht is gekomen is ronduit schokkend’, schreef burgemeester Els Boot in mei in een open brief aan minister Leers voor Immigratie en Asiel. ‘In Nederland geldt dat indien er een verdenking is tegen iemand dat de overheid moet aantonen dat iemand ook daadwerkelijk schuldig is. Kan de overheid dat niet, dan wordt iemand vrijgesproken. Voor Mohammed Rafiq Naibzay geldt dat principe niet: hij moet juist aantonen dat hij niet schuldig is. En sterker nog: hij krijgt vervolgens de kans niet om dat daadwerkelijk te doen omdat zijn bewijsmateriaal niet wordt geaccepteerd.’
Door het Nederlandse beleid is volgens Boot een mensonwaardige situatie ontstaan, waarbij een goed geïntegreerd gezin al veertien jaar in onzekerheid wordt gelaten. ‘Het rechtzetten hiervan is absoluut geen onoverkomelijk juridisch probleem. Het gaat om de politieke wil daartoe!’

Individuele toets
Rafiq Naibzay staat niet alleen in zijn strijd tegen de 1F-status. Naar schatting negenhonderd buitenlanders in Nederland, het merendeel Afghanen, verkeren in dezelfde positie. En inmiddels is het niet alleen burgemeester Boot die daartegen protesteert. Eind juni stuurden op haar initiatief elf ambtgenoten een brief naar Leers waarin ze hun ‘grote zorg’ uitspraken over de Afghaanse vluchtelingen met een 1F-status in hun gemeente. Later sloten zich nog meer gemeenten aan.
Het probleem is, aldus de burgemeesters, dat deze vluchtelingen hun onschuld niet kunnen aantonen omdat het ambtsbericht uit 2000 niet voorziet in een individuele toets. Iedereen die gewerkt heeft voor de veiligheidsdienst is per definitie schuldig. En de meesten zijn nooit voor de strafrechter verschenen. De burgemeesters wijzen de minister op twee recente uitspraken van de bestuursrechter. Deze oordeelde in beide gevallen dat het ontbreken van een individuele toets onaanvaardbaar is. Totdat er meer duidelijkheid is over de effecten van de uitspraak moet de minister alle vertrekprocedures rond Afghaanse 1F-ers staken, vinden de briefschrijvers.

Tweede Kamer
Na het zomerreces staat in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg gepland over de kwestie. Of Rafiq Naibzay dan nog in Nederland is, is zeer de vraag, zegt Bert Snoek, fractievoorzitter van de VVD in Giessenlanden. Hij moet een vertrekplan indienen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek.
‘Het is niet duidelijk wat de uiterste vertrekdatum is’, zegt Snoek. Op initiatief van zijn partij heeft de gemeenteraad de burgemeester via een motie gevraagd de zaak in Den Haag onder de aandacht te brengen. ‘Vluchtelingen met een 1F-status moeten individueel worden getoetst en de vader van het gezin Naibzay mag niet worden uitgezet’, aldus het VVD-raadslid. ‘We hebben de kaarten gezet op de politiek en blijven hopen op een goede afloop.’

Bron: VNG Magazine (auteur R. van Houten) van 15 juli 2011


Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Omstreden vluchtelingenstatus brengt burgemeesters in geweer' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap