Akkoord over kleiner dakopschrift

Dossier Giessenburg geplaatst op donderdag 18 november 2010

Trefwoorden: daktekst, raad van state, welstandseisen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Giessenlanden stemt in met het verzoek van Joop van Ooijen om de daktekst 'Jezus redt' zodanig aan te mogen passen dat deze niet meer in strijd is met de welstandseisen. Hij heeft aangegeven dat hij de tekst kleiner maakt en de geverfde dakpannen vervangt door traditionele oranje pannen die in de omgeving gebruikelijk zijn. Na toetsing van het voorstel, heeft het college ingestemd met de aanpassing van de daktekst. Het college gaat er daarmee vanuit dat aan een langlopend conflict tussen de gemeente en de heer Van Ooijen over de uitvoering van het dakopschrift een eind is gekomen.

Op 14 juli deed de Raad van State, op verzoek van Van Ooijen, uitspraak in de zaak rond het dakopschrift op de boerderij in Giessenburg. In de uitspraak bevestigde de rechter dat de omvang van de daktekst en de contrasterende kleur in strijd waren met de welstandsnota van de gemeente en de woningwet. Daarna schilderde Van Ooijen de pannen in een andere kleur waardoor volgens de rechtbank van Dordrecht (die daarover eveneens op verzoek van Van Ooijen uitspraak deed) een nieuwe situatie ontstond die door de gemeente opnieuw moest worden getoetst.

De gemeente besloot opnieuw met de heer Van Ooijen in gesprek te gaan en na te gaan of er een oplossing kon worden gevonden voor de ontstane situatie. Tijdens dat overleg heeft de gemeente aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de inhoud van de tekst maar wel tegen het formaat, de kleur en materiaalkeuze. Van Ooijen diende vervolgens bij de gemeente een verzoek in voor het behoud van de daktekst waarbij hij aangeeft dat het dakopschrift kleiner wordt en het contrast wordt verminderd door de geverfde pannen te vervangen door traditionele oranje dakpannen. Het verzoek van de heer Van Ooijen is door de gemeente getoetst en met een positief advies aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd. Het college heeft hiermee ingestemd.
Wethouder Jan de Groot: ,,Wij wachten nu de aanpassing van het dakopschrift af en vertrouwen erop dat dat binnen korte termijn gebeurt. Als de tekst op de afgesproken wijze wordt aangepast, is deze niet meer in ernstige mate in strijd met de redelijke eisen van welstand. Ik ga er vanuit dat we hiermee tot een afronding van de zaak komen."

Bron: Het Kompas van 18 november 2010


Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap