Schelluinen-West een feit

Dossier Schelluinen geplaatst op woensdag 28 januari 2009

Trefwoorden: schelluinen-west, transportcentrum

Opluchting bij de voorstanders van realisering van een regionaal transportcentrum in Schelluinen-West. De Raad van State heeft woensdag slechts een miniem onderdeel van het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vernietigd. Maar het project kan gewoon doorgaan.

Standpunt
De uitspraak van de Raad van State had betrekking op het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, die op 11 september 2007 het bestemmingsplan Schelluinen-West van de gemeente Giessenlanden goedkeurde. Dit besluit werd aangevochten door de stichting Behoud Leefbaarbaarheid Giessenlanden, die vindt dat de keuze voor Schelluinen-West een slechte keuze is. Volgens de stichting was het logischer geweest om te kiezen voor Gorinchem-Noord. Deze locatie is al in 1995 aangewezen voor de opvang van regionale transportbedrijven. De Raad van State vindt dat uit het locatieonderzoek is gebleken dat Schelluinen-West de meest gewenste locatie is en in de afweging als eerste naar voren is gekomen. “Niet is gebleken dat aan het locatieonderzoek zodanige leemten in kennis of gebreken kleven dat het college zich niet op dat standpunt heeft mogen baseren.”

Kernfunctie
Ook vreest de stichting voor de luchtkwaliteit en heeft men twijfels of het regionale transportbedrijven alleen voor transportbedrijven in de knel zal worden gebruikt. Men is bang dat Schelluinen-West op termijn zal uitgroeien tot een normaal bedrijventerrein. Volgens de Raad van State zijn er ‘voldoende waarborgen, dat de kernfunctie van het bedrijventerrein het huisvesten van transportbedrijven zal zijn en dat ter plaatse geen regulier bedrijventerrein zal ontstaan.”
Verder is de Raad van State in tegenstelling tot de stichting van mening dat de financiële risico’s beperkt zijn en dat aannemelijk is dat er voldoende behoefte is aan een dergelijk transportcentrum. Wel heeft de Raad van State goedkeuring onthouden aan de vrijstellingsmogelijkheid milieuhinderlijke bedrijven (categorie 4). “Het is jammer”, zegt stichtingsvoorzitter Ton van Eijk. “De gemeenteraad van Giessenlanden krijgt nu een transportcentrum wat ze eigenlijk niet willen, maar waar ze omwille van besluiten uit het verleden niet onder uit kunnen.”

Opvang
Schelluinen-West moet opvang bieden aan transportbedrijven die in de problemen zijn gekomen op hun huidige bedrijventerrein in de kleine dorpen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. De besluitvorming over Schelluinen-West heeft ruim zes jaar geduurd.

Bron: Het Kontakt van 28 januari 2009


Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap