Raad Hardinxveld-Giessendam, ‘AV-verband heeft de voorkeur’

Dossier Samenwerken geplaatst op dinsdag 27 november 2012

Trefwoorden: av 2030, av-gemeenten, av8

Waarnemend burgemeester Bert Blase wees er al op: Hoe breder het draagvlak is voor een gekozen richting, hoe waardevoller dat is voor de bevolking van Hardinxveld-Giessendam. Geen eenvoudige opgave voor de gemeenteraad vorige week donderdag in Het Debat over de bestuurlijke oriëntatie van Hardinxveld-Giessendam. Blase kon tevreden zijn. Met wat nuanceverschillen heeft de raad gezamenlijk besloten de voorkeursvariant Alblasserwaard-Vijfheerenlanden nader te onderzoeken. De motie 'Het is ook uw pakkie aan' van de PvdA, waarin opdracht wordt gegeven een adequaat voorstel te doen over de wijze waarop inwoners ook na het Besluit van 20 december betrokken en gehoord kunnen worden, werd na enige toelichting van de burgemeester aangenomen.

'Regio’s kunnen altijd nog groter verband aangaan'
Gezien de geografische ligging en de al bestaande samenwerkingsverbanden is voor VVD-fractievoorzitter Alida de Jong-Ambachtsheer samenwerking met de AV een eerste keuze die onderzocht dient te worden. ,,Als we eruit zouden stappen zou de regio opgeblazen kunnen worden. Het is een utopie om toch aangesloten te blijven bij de RSD bij samenwerking met de Drechtsteden. Ook het managementteam blijft vasthouden aan de AV.'' Ze riep op het proces zorgvuldig door te lopen: ,,Het gaat niet om niets, maar om de toekomst van Hardinxveld-Giessendam. Regio's kunnen altijd nog een groter samenwerkingsverband aangaan.'' Zelfstandig blijven, maar noodzaak om samen te werken, vatte het CDA bij monde van Wim de Ruiter samen. Ook hij acht samenwerking met de AV het beste. Ook is het CDA ervan overtuigd dat Hardinxveld het meest gebaat is bij een samenwerking op economisch en sociaal gebied bij de stedelijke zuidrand van de Alblasserwaard langs de A15. Voor de partij is het beste een samenwerkingsverband met Gorinchem en Sliedrecht waarbij Hardinxveld als zelfstandige gemeente blijft opereren. ,,De banden met Gorinchem moeten stevig aangehaald worden om op een constructieve wijze te kunnen samenwerken met de Drechtsteden.'' Voor de PvdA zijn twee opties realistisch: uitbouwen samenwerking AV of aansluiten bij de Drechtsteden. De voorkeur van de sociaal-democraten gaat uit naar de AV. Als 'stip op de horizon' ziet fractievoorzitter Niek Verkaik een samenwerking tussen de AV en Drechtsteden.

'Arrangementen'
Jan de Vos liet een heel ander geluid horen. De SGP ziet meer in de Drechtsteden. ,,Zij hebben al een jarenlange samenwerking met plaatsen terwijl de AV nog lang niet zo ver is en ook nog eens behoorlijk is verdeeld.'' Toch wil De Vos wel inzetten op de AV, maar vindt hij dat ook onderzocht moet worden of er arrangementen mogelijk zijn met de AV én de Drechtsteden. Voor Kees Pille van de ChristenUnie heeft samenwerking met de Drechtsteden de beste papieren: ,,De AV kan alleen succesvol zijn als de andere gemeenten er op korte termijn voor willen gaan. De AV is onze keuze, maar een voorlopige keuze. De tijd is kort. Binnen een half jaar tot maximaal een jaar moet er duidelijkheid zijn. Is het een Go or No Go. Het slagen van onze keuze hangt af van de wil van de gemeenten in de Waard.'' Voor Benhard van Houwelingen (T@B) is samenwerking, zo zei hij, geen doel maar een middel. ,,Dat samenwerking nodig is ziet ook onze partij in. Redenen: kostenreductie, efficiency, meer kwaliteit in huis halen en het aankunnen van de grotere opgaven die de gemeente krijgt van het Rijk. ,,Sliedrecht en Drechtsteden komt als beste uit de bus, maar Sliedrecht is getrouwd met de Drechtsteden. Wij kiezen voor de AV. We moeten als gemeente zelfstandig blijven. Ambtelijke samenwerking sluiten we niet uit. We werken al samen in de AV, in de Drechtsteden sluiten we aan.'' Hij benadrukte tegen samenvoeging te zijn: ,,Fusiegemeenten hebben grote stijging van kosten. Voor de T@B moet reductie van de kosten doel zijn.''

'Wél druk uitoefenen'
Tijdens het debat verklaarde Pille dat de gedachte van de T@B, een kostenreductie, een illusie is. Iets wat T@B natuurlijk verwierp. Pille: ,,Als de T@B alleen kijkt naar zelfstandigheid moet je kiezen voor de Drechtsteden.'' De Vos vroeg zich af waarom de T@B zo nadrukkelijk over zelfstandig blijven sprak. ,,Dat is in de Drechtsteden geen discussie. In de AV weet je niet waar het op uitloopt.'' Verkaik benadrukte de overeenkomsten tussen de fracties het samenwerken in AV-verband verder te verkennen. ,,Als we ons 20 december uitspreken willen we daar ook een tijdpad aan verbinden." ,,Dat is ondergeschikt", reageerde Van Houwelingen. Pille zei duidelijkheid voor 1 februari niet realistisch te vinden: ,,Maar het kan niet oneindig ruimte worden gegeven. Er moet wél druk worden uitgeoefend.'' Verkaik opperde dat de raad het best in april tot een uitspraak kan komen. Burgemeester Blase concludeerde tenslotte dat een collegevoorstel wordt voorbereid waarover de gemeenteraad donderdagavond 20 december dient te besluiten.
 
Bron: Kompas Hardinxveld-Giessendam van 27 november 2012

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Raad Hardinxveld-Giessendam, ‘AV-verband heeft de voorkeur’' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap