Provinciale politiek

Hieronder vindt u een overzicht van de gepubliceerde (pers)berichten over provinciale onderwerpen. Wilt u een bericht lezen, klik dan op de tekst.

Trefwoord:
Gepubliceerd op / na:
Zoek de datum d.m.v. een kalender
Gepubliceerd op / voor:
Zoek de datum d.m.v. een kalender
Type:

Statenlid de Vries, Gevaarlijke stoffen moeten weg uit het drinkwater

Provinciale politiek; geplaatst op donderdag 23 november 2017

Chemours kwam in opspraak doordat de giftige stoffen GenX en PFOA in het drinkwater terecht waren gekomen. “Daar horen die stoffen niet thuis, punt”, zegt VVD-Statenlid Ben de Vries.

Lees meer

Statenlid Mirjam van Dobben de Bruijn stelt vragen over de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden

Provinciale politiek; geplaatst op vrijdag 23 december 2016

De Zuid-Hollandse gemeenten Leerdam en Zederik zijn al langere tijd in gesprek met het Utrechtse Vianen om mogelijk één gemeente te vormen. De VVD in Zuid-Holland heeft hiervoor altijd opengestaan, want provinciegrenzen mogen samenwerking niet in de weg zitten. Maar de belangen van onze Zuid-Hollandse inwoners in Zederik en Leerdam mogen daarbij niet vergeten worden. En dat lijkt nu wel te gebeuren.

Lees meer

Een sterke economie maakt het leven van mensen prettiger

Provinciale politiek; geplaatst op woensdag 27 april 2016

Economische kansen liggen er vaak in regionale samenwerking. Dat gaat in ons deel van het land nog niet altijd even goed. De Randstad met omliggende regio blijft achter bij de Europese concurrenten. Daarom wil de VVD dat provincies en gemeenten slimmer samenwerken.

Lees meer

VVD: de overstap tussen auto en fiets moet makkelijker

Provinciale politiek; geplaatst op dinsdag 26 april 2016

Het moet gemakkelijker worden om deels met de auto en deels met de fiets naar je werk te gaan. Dat vindt de VVD in Zuid-Holland. De liberalen kregen in Provinciale Staten unanieme steun voor het plan om overstapplaatsen met parkeerplaatsen én fietsenstallingen te creëren.

Lees meer

VVD-Statenfractie: inwoners verdienen sterke gemeente

Provinciale politiek; geplaatst op dinsdag 9 februari 2016

Nederlanders stellen terecht hoge eisen aan de overheid. De VVD ook. Daarom wil de VVD-Statenfractie in Zuid-Holland dat alle inwoners, of ze nu in een stad of in een dorp wonen, kunnen rekenen op een sterke gemeente.

Zeker nu gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden krijgen.

Lees meer

Zuid-Holland krijgt nieuwe Commissaris van de Koning

Provinciale politiek; geplaatst op zaterdag 20 juli 2013

Provinciale Staten stellen een profielschets voor de nieuwe Commissaris van de Koning (CdK) op die wordt voorbereid door de fractievoorzitters. Zij willen de ontwerp-profielschets via een enquête graag toetsen aan de mening van inwoners en organisaties in Zuid-Holland.

Lees meer

Jan Franssen vertrekt dit jaar als Commissaris van de Koningin

Provinciale politiek; geplaatst op woensdag 9 januari 2013

Jan Franssen legt dit jaar het ambt van Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland neer. Dat kondigde hij aan in zijn traditionele nieuwjaarstoespraak, die hij begon met de woorden: "2013 is onbestemd ontvangen. Veranderingen hangen in de lucht." Franssen sloot zijn toespraak af met: "Ook voor mij persoonlijk is de toekomst onbestemd.

Lees meer

VVD zet zich in voor verbetering wegen Zuid-Holland Zuid

Provinciale politiek; geplaatst op donderdag 1 november 2012

De Provinciale Statenfractie van de VVD in Zuid-Holland wil dat het college onderzoekt of een aantal knelpunten in het wegennet in Zuid-Holland Zuid kunnen worden opgelost. De liberalen hopen op die manier files te verminderen en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Lees meer

VVD-ZH: “Floriade 2022 is een unieke kans”

Provinciale politiek; geplaatst op woensdag 20 juni 2012

Organisatie van de Floriade in 2022 is een unieke kans voor de economie van Zuid-Holland. Dat vindt de Statenfractie van de VVD. De liberalen steunen dan ook het voorstel van het college om te proberen de Floriade naar onze provincie te halen.

Lees meer

Herman van Santen, “Trots op agrariërs”

Provinciale politiek; geplaatst op zaterdag 14 april 2012

Vorige maand bracht de Statenfractie van de VVD een werkbezoek aan de Alblasserwaard. Samen met liberale wethouders en raadsleden uit de omgeving bezochten zij drie bijzondere melkveeboerderijen. De politici waren onder de indruk van de ondernemersgeest van de agrariërs.

Lees meer

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap