Dossier Samenwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de gepubliceerde (pers)berichten over dit onderwerp. Wilt u een bericht lezen, klik dan op de tekst.

Trefwoord:
Gepubliceerd op / na:
Zoek de datum d.m.v. een kalender
Gepubliceerd op / voor:
Zoek de datum d.m.v. een kalender
Type:
1 2 3 4 5 6

Kabinet: Vijfheerenlanden naar Utrecht

Dossier Samenwerken; geplaatst op zaterdag 7 oktober 2017

Op 6 oktober 2017 heeft de Ministerraad, ten aanzien van de herindeling Vijfheerenlanden, het besluit genomen om een concept wetsvoorstel aan de Raad van State aan te bieden waarin staat dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in de Provincie Utrecht zal komen te liggen.

Lees meer

Uitkomsten enquête is basis voor gespreksavonden Giessenlanden

Dossier Samenwerken; geplaatst op zaterdag 11 juni 2016

In de afgelopen weken konden inwoners van Giessenlanden en Molenwaard deelnemen aan een digitale raadpleging rond de centrale vraag “Levert een fusie tussen beide gemeenten een meerwaarde op?” De reacties van de respondenten worden benut voor de invulling van de gespreksavonden die in juni en juli plaatsvinden

Lees meer

Gemeente Hardinxveld-Giessendam op rooftocht

Dossier Samenwerken; geplaatst op zaterdag 30 april 2016

Hardinxveld-Giessendam zocht geld om de wateroverlast langs de Nieuweweg op te kunnen lossen. Ze besloten de precariobelasting fors te  verhogen, wat betekent dat heel de regio meebetaalt.

Lees meer

GiessenlandenNet: “Aantal deelnemers glasvezel biedt perspectief”

Dossier Samenwerken; geplaatst op dinsdag 16 december 2014

15 december is voorbij. Op die datum streefden we naar 51% deelname voor glasvezel in Giessenlanden. Dat percentage is nog niet behaald. Toch zijn we als stichting niet ontevreden. Ruim 30% heeft zich inmiddels wel ingeschreven.

Lees meer

Dorpsbijeenkomsten over de bestuurlijke toekomst van Giessenlanden

Dossier Samenwerken; geplaatst op dinsdag 27 mei 2014

Gemeente Giessenlanden organiseert dorpsbijeenkomsten om met inwoners in gesprek te gaan over de bestuurlijke toekomst van gemeente Giessenlanden. Deze avonden vinden eind juni en begin juli plaats.

Lees meer

Openbrief, Advies aan de commissie-Schutte

Dossier Samenwerken; geplaatst op maandag 3 februari 2014 door Fractievoorzitter

De twee grootste fracties in Giessenlanden komen gemeenschappelijk tot één advies aan de commissie-Schutte.

De fractievoorzitters van de VVD en PvdA doen de volgende oproep:

Lees meer

Colleges AV6 stemmen in met decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning

Dossier Samenwerken; geplaatst op zaterdag 18 januari 2014

Van een volmondig ja was geen sprake. In een gezamenlijke brief aan de VNG hebben de colleges de nodige kanttekeningen gemaakt  en hun zorg geuit over de randvoorwaarden en risico’s waaronder de nieuwe taken naar de gemeenten overkomen.

Lees meer

Giessenlanden, symposium ‘Tot in de kern met bewoners’

Dossier Samenwerken; geplaatst op dinsdag 8 oktober 2013

Ruim 80 deelnemers gingen donderdag 26 september op het symposium ‘Tot in de kern met bewoners’ met elkaar in gesprek over samenwerking tussen gemeente en inwoners. Het symposium was georganiseerd door Woonactief, de Giessenlandse dorpsraden en de gemeente Giessenlanden.

Lees meer

Veiligheidsregio ZHZ en ziekenhuizen tekenen convenant

Dossier Samenwerken; geplaatst op vrijdag 13 september 2013

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en ziekenhuizen versterken samenwerking ziekenhuiszorg onder crisisomstandigheden. Afgelopen woensdag hebben het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, het Beatrixziekenhuis en het Albert Schweitzer ziekenhuis een overeenkomst getekend.

Lees meer

Raad Hardinxveld-Giessendam, ‘AV-verband heeft de voorkeur’

Dossier Samenwerken; geplaatst op dinsdag 27 november 2012

Waarnemend burgemeester Bert Blase wees er al op: Hoe breder het draagvlak is voor een gekozen richting, hoe waardevoller dat is voor de bevolking van Hardinxveld-Giessendam. Geen eenvoudige opgave voor de gemeenteraad vorige week donderdag in Het Debat over de bestuurlijke oriëntatie van Hardinxveld-Giessendam.

Lees meer

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap