voorjaarsledenvergadering ALV3 VVD Molenlanden

dinsdag 15 mei 2018 op locatie in 't Wingerds hof te Wijngaarden om 21:00

Beste leden,
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze voorjaarsledenvergadering (ALV3) op dinsdag 15 mei 2018 in t Wingerds hof (Dorpsstraat 31, 3366 BD Wijngaarden).
Aanvang: ca. 21.00 uur (na afloop ALV2).
 
Agenda:
1 Opening.
2 Benoeming leden stembureau
3 Voorstelronde door de kandidaten 1 t/m 8 op de kandidatenlijst
4 Schriftelijke stemming over de kandidatenlijst (wordt ter plekke uitgereikt)
5 Vervolgprocedure verkiezingen
6 Rondvraag
7 Sluiting
 
Bestuur VVD netwerk Molenlanden
Arie van Noordenne, voorzitter.
Jeanette Groen, secretaris.
 
N.B. Graag verzoeken wij een ieder die een plaats heeft op de voorlopige kandidatenlijst een kopie identiteitsbewijs mee te nemen, zodat de secretaris de juiste persoonsgegevens in haar bezit krijgt. (Indien een kopie maken lastig is kunt u ook het identiteitsbewijs meenemen en zal er ter plekke een foto van worden gemaakt.) Mocht u niet aanwezig zijn dan kunt u ook een kopie sturen aan groen.boom@planet.nl

 

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap