voorjaarsledenvergadering ALV2 VVD Molenlanden

dinsdag 15 mei 2018 op locatie in 't Wingerds hof te Wijngaarden om 20:00

Beste leden,
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze voorjaarsledenvergadering (ALV2) op dinsdag 15 mei 2018 in t Wingerds hof (Dorpsstraat 31, 3366 BD Wijngaarden) Aanvang: 20.00 uur.
 
Agenda:
1 Opening.
2 Notulen 1 november 2017 (bijlage 2.1)
3 Jaarverslag 2017 (bijlage 3.1)
4 Financiƫn 2017 (bijlage 4.1) Verslag kascommissie
5 Benoeming leden kascommissie Voorgesteld wordt Kees van Vliet en Huig van IJzeren te benoemen als leden van de kascommissie. Aanwijzen reserve lid kascommissie (ter vergadering).
6 Bestuurssamenstelling (toelichting ter vergadering)
7 Vaststellen verkiezingsprogramma (bijlage 7.1)
8 Kandidatenlijst Het bestuur heeft een voorlopige kandidatenlijst vastgesteld (bijlage 8.1) Indien u nog aanvullingen en/of opmerkingen op deze lijst hebt kunt u die tot uiterlijk 8 mei indienen bij het bestuur (e-mail aan groen.boom@planet.nl). Het bestuur stelt vervolgens een definitieve lijst op. Over deze definitieve lijst zal op 15 mei (tijdens ALV3, zie aparte agenda) worden gestemd.
9 Rondvraag
10 Sluiting
 
Bestuur VVD netwerk Molenlanden
Arie van Noordenne, voorzitter.
Jeanette Groen, secretaris.
 
 
N.B. Graag verzoeken wij een ieder die een plaats heeft op de voorlopige kandidatenlijst een kopie identiteitsbewijs mee te nemen, zodat de secretaris de juiste persoonsgegevens in haar bezit krijgt. (Indien een kopie maken lastig is kunt u ook het identiteitsbewijs meenemen en zal er ter plekke een foto van worden gemaakt.) Mocht u niet aanwezig zijn dan kunt u ook een kopie sturen aan groen.boom@planet.nl.

 

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap