Najaarsledenvergadering

woensdag 1 november 2017 op op locatie Dorpshuis te Ottoland om 20:00

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze ledenvergadering op woensdag 1  november 2017 in het dorpshuis te Ottoland (Stadhoudersplein 8, 2975 BV Ottoland) Aanvang: 20.00 uur.

Deze vergadering is tevens de zgn. ALV1 in de voorbereiding naar de verkiezingen van november 2018.

Agenda: 

1 Opening. 

2 Notulen  ledenvergadering 31 mei 2017. 

3 Vaststellen kaderstellend advies. In de ALV1 dient het kaderstellend advies te worden vastgesteld. Het kader stellend advies bevat alle spelregels die met de leden worden afgesproken over de procedure in de gemeenteraadsverkiezingen. 

4 Informeren vervolgprocedure en belangrijkste data.

5 Informatie vanuit de raden (Giessenlanden en Molenwaard) 

6 Rondvraag

7 Sluiting

Bestuur VVD Netwerk Alblasserwaard

Arie van Noordenne, voorzitter.

Jeanette Groen, secretaris.

 

Familie, vrienden en bekenden zijn van harte welkom.


 

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap