Extra ledenvergadering VVD

maandag 28 november 2016 op locatie Dorpshuis in Ottoland om 20:30

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze ledenvergadering op woensdag 28 november 2016 in het Dorpshuis te Ottoland (Stadhoudersplein 8, 2975 BV Ottoland). Aanvang: 20.30 uur (direct voorafgaande aan oprichtingsvergadering van het nieuwe lokale netwerk. Zie bijgaande 2e agenda) 
 
1e Agenda:
1 Opening
2 Besluit tot opheffen van de VVD afd. Giessenlanden per 31-12-2016.
In de najaarsledenvergadering van 9 november jl. is ingestemd met het samengaan met de VVD afd. Molenwaard en tot oprichting van een lokaal netwerk over te gaan. Een formeel besluit tot opheffing is hiervoor noodzakelijk.
3 Sluiting (na de sluiting vindt de opening plaats van de oprichtingsvergadering)
 
Bestuur VVD afd. Giessenlanden
Arie van Noordenne, voorzitter
Jeanette Groen, secretaris

Oprichtingsvergadering van het lokale netwerk “Alblasserwaard:” op maandag 28 november a.s. in het dorpshuis te Ottoland (Stadhoudersplein 8, 2975 BV Ottoland) . Aanvang: 20.30 uur.

2e Agenda:
1 Opening
2 Oprichting Lokaal Netwerk “Alblasserwaard” 
Voorgesteld wordt om een lokaal netwerk (met de voorlopige naam) Alblasserwaard op te richten.
- Voorgestelde bestuurssamenstelling (bijlage 2.1)
Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering bij het bestuur van VVD afd. Giessenlanden of VVD afd. Molenwaard worden ingediend.
- Begroting 2017 (bijlage 2.2)
- Naamgeving lokaal netwerk. Als werknaam is gekozen voor “Alblasserwaard”.
Voorstellen voor naam lokale netwerk kunnen tot aanvang van de vergadering bij beide besturen worden ingediend.
3 Op zoek naar talenten binnen ons nieuwe lokale netwerk 
Mevrouw Christianne van der Wal (lid van het hoofdbestuur van de VVD met in haar portefeuille Opleiding en Training en Talentmanagement) komt tijdens onze oprichtingsvergadering iets vertellen over haar werkzaamheden in het hoofdbestuur.
4 Afscheid bestuursleden. 
Afscheid van een drietal bestuursleden die geen zitting nemen in het bestuur van het nieuwe lokaal netwerk.
5 Sluiting
 
Namens bestuur VVD afd. Giessenlanden en bestuur VVD afd. Molenwaard
Arie van Noordenne, voorzitter VVD afd. Giessenlanden
Marcel Doodkorte, voorzitter VVD afd. Molenwaard

Familie, vrienden en bekenden zijn van harte welkom.


 

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap