VVD Senioren netwerkcongres

vrijdag 9 september 2016 op Gemeentehuis in Mijdrecht om 10:00

SENIOREN NETWERKCONGRES 9 september 2016 

EUROPA: WAAR LIGT DE GRENS? 

Programma 

10.00 -10.30    Ontvangst met koffie  

10.30 -10.35    Welkom door Marijke Vos en Maarten Divendal, burgemeester gemeente De Ronde Venen 

10.35- 10.45    Opening  congres door  Henry Keizer, partijvoorzitter VVD                              

10.45- 10.50    Toelichting congresprogramma door Monique Boskma, (dag)voorzitter 

10.50 -11.10    Dhr. Peter Bekx, Hoofd  vertegenwoordiging Europese Commissie  in Nederland. De Europese Unie 2016, de balans opgemaakt 

11.15 -11.40    Vragen, discussie 

11.45 -12.05    Dhr.  Jan Huitema, Msc in agro productiesystemen, boer en Europarlementariër van de ALDE fractie. Is de EU volksvertegenwoordiging democratisch genoeg? 

12.05 -12.30    Vragen, discussie

12.35 -13.15    Lunch en leestafel  

13.20 -13.30    Toelichting op de vijf workshops: 

13.30- 14.40   Workshops  ( zie ook toelichting hierna) 

1. Wat doet de EU voor de zorg en patiënt/cliënt : Leendert de Lange en Arno Rutte  2. Europa en Nederland, waar ligt de grens?  m.m.v. Anne Mulder  3. Arbeidsparticipatie,  ZZPer-schap en kleine banen : m.m.v. Bas van ’t Wout en Erik Ziengs  4. De EU Pensioenen en monetair stelsel, financiën  m.m.v.  Helma Lodders en Mark Harbers  5. Debatworkshop: de Nederlandse rechtsstaat; toegerust voor de 21ste eeuw?  m.m.v. Frank de Grave  

14.45 uur       Thee- en koffiepauze 

15.15 uur       Plenaire terugkoppeling workshops  

15.45 uur       Epiloog door  Sybe Schaap, lid van de Eerste Kamerfractie 

16.00 uur       Afsluiting  


TOELICHTING  

Plaats: GEMEENTEHUIS MIJDRECHT. De routebeschrijving wordt nagezonden aan de deelnemers ( incl. openbaar vervoer). 

Opgave bij: seniorennetwerk@vvd.nl en/of aanmelding via ‘ mijn VVD ’ Eigen bijdrage: €20,- 

Voor introducés is een betaling aan de deur mogelijk.  De deadline voor  opgave ligt op 3 september 2016.  

Inhoud workshops 

1. EU en de Patiënt/cliënt centraal:  Leendert de Lange (patiëntenrechten) en Arno Rutte ( zorg en  ethiek) o.l.v.  Lysbeth van Valkenburg.  Een workshop waarbij de Eu invloed op ons zorgbestel wordt bekeken en daarnaast is er ruimte voor actuele vragen over deze onderwerpen. 

2. Europa en Nederland: m.m.v. Anne Mulder o.l.v. Minie Walma. In deze workshop wordt nader ingezoomd op de verhouding tussen Nederland en de EU. Hoeveel invloed is er al, waar trekken wij de grens en wat zijn de mogelijkheden van het Europa in “verschillende snelheden” 

3. Arbeidsparticipatie (kleine banen) en ZZPer-schap: m.m.v. Bas van’t Wout en Erik Ziengs  o.l.v. Marijke Vos . In deze  workshop zullen de arbeidsproblematiek,  oplossingsrichtingen en suggesties  aan de orde komen. 

4. EU pensioenstelsel en  monetair beleid m.m.v. Helma Lodders en Mark Harbers o.l.v. Monique Boskma  Aan de orde zullen komen de lijntjes en invloed tussen het Nederlandse bestel en dat  van Europa. Uiteraard zijn ook vragen over de actualiteit mogelijk.  

5. Het Nederlandse rechtsbestel m.m.v. Frank de Grave  en o.l.v. Chance Pennington de Jongh; De heer Donner van de Raad van State betwijfelde onlangs nog de kwaliteit van de huidige wetgeving. Evenzo zien wij trends om oude wetvoorzieningen, zoals  die over  smaad, te  schrappen. Ook zijn er ontwikkelingen in de maatschappij waardoor de Grondwet van  Nederland beproefd wordt. Daarnaast is  er ook nog de referendumwet waarbij een vraagteken te plaatsen valt. Hoofdvraag is dus in deze workshop: is Nederland  voldoende toegerust op de 21ste eeuw binnen het huidige Europese bestel en de samenstelling van de Nederlandse bevolking? Aan de hand van stellingen zal er volgens ‘de Lagerhuis methode’ worden gedebatteerd. 


 

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap